Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Hội nghị giao ban quý I-2010

09:00' AM - Thứ sáu, 09/04/2010

Ngày 8/4/2010, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) đã tổ chức Hội nghị giao ban quýI/2010 tại Hà Nội với quyết tâm xây dựng và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2010 của Tập đoàn cũng như quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc NQ 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 và NQ 18/NQ-CP ngày 6/4 /2010 của Chính phủ. Về dự Hội nghị giao ban có các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn, trưởng các Ban chức năng thuộc Tập đoàn, lãnh đạo các công ty thành viên và công ty liên kết của Tập đoàn.

Đồng chí Đỗ Duy Phi, Tổng Giám đốc VINACHEM chủ trì Hội nghị.

Thay mặt Tập đoàn, ông Hoàng Mạnh Tiến, Trưởng Ban Kế hoạch - Kinh doanh của Tập đoàn đã báo cáo kết quả thực hiện công tác 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ quý II năm 2010.

Theo đó, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có chiều hướng phục hồi từng bước nhưng được dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp; kinh tế trong nước tuy tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2009 nhưng có không ít khó khăn, nguy cơ tái lạm phát cao; vì vậy sản xuất kinh doanh của Tập đoàn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như giá nguyên liệu vật tư nhập khẩu có xu hướng tăng mạnh, giá điện, than, xăng dầu , tỷ giá ngoại tệ tăng cùng với vốn tín dụng phải vay với lãi xuất thỏa thuận tăng cao … đã ảnh hưởng mạnh đến khả năng đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Tập đoàn. Các doạnh nghiệp đã phát huy thế mạnh và khả năng cạnh tranh về năng suất, chất lượng và giá thành sản phẩm, phát triển sản phẩm mới đáp ứng kịp thời thị hiếu, nhu cầu của thị trường, tích cực tìm kiếm đối tác kinh doanh, phát triển thị trường xuất khẩu, tích cực xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu nhờ vậy nhìn chung các nhóm ngành đều có sự tăng trưởng khá. Các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn đã duy trì được đội ngũ 26.300 lao động có việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định.

Nhờ các biện pháp chỉ đạo kịp thời của Tập đoàn, sự nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu của các đơn vị nên quý I/2010 giá trị SXCN ước đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 24,7% so với quý I/2009, đạt 21% so với kế hoạch năm 2010. Doanh thu ước đạt 6.460 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ 2009 và đạt 22% kế hoạch năm 2010. Giá trị xuất nhập khẩu ước đạt 62,4 triệu USD, trong đó giá trị xuất khẩu ước đạt 26 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách ước đạt 246 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Tổng giá trị đầu tư xây dựng ước thực hiện đạt 1,212 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ 2009. Thu nhập bình quân của người lao động trong tập đoàn ước đạt 5,2 triệu đồng/ tháng.

Bản Báo cáo cũng điểm lại tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) của các ngành hàng chính của Tập đoàn như: phân bón, thuốc BVTV, sản phẩm cao su, sản phẩm điện hoá, chất giặt rửa, hoá chất cơ bản, khai thác và tuyển quặng apatit, v.v...

Công tác đầu tư trong quý I năm 2010 cũng đạt được nhiều thành tựu. Tập đoàn đã chỉ đạo sát sao, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, có những biện pháp tích cực đối với 8 dự án trọng điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, nhanh chóng phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

Các công tác khác của VINACHEM như hợp tác quốc tế, khoa học CN-MT, an toàn lao động, tài chính kế toán, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp... trong 3 tháng đầu năm cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tập đoàn hiện đang khẩn trương hoàn thiện cơ cấu, bộ máy tổ chức của Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, tiếp tục chương trình đào tạo nguồn nhân lực … nhằm mục tiêu phát triển thành một tập đoàn mạnh.

Thực hiện Nghị quyết 30A/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, năm 2010, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã hỗ trợ huyện Tân Sơn, Phú Thọ 16,5 tỷ đồng để xóa nhà tạm, xây dựng trường học, trạm y tế; đồng thời ủng hộ 2 tỷ đồng phục vụ tu bổ Khu di tích đền Hùng.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế-tài chính trên thế giới và kinh tế trong nước, Tập đoàn sẽ tập trung mọi nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, tập trung cho đầu tư phát triển đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Mục tiêu nhiệm vụ quy II và 6 tháng đầu năm của toàn Tập đoàn cũng được đặt ra nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2010, theo đó một số chỉ tiêu chính đã được xác định:

- GTSXCN quý II đạt 3.630 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ 2009; 6 tháng đầu năm đạt 6.530 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2009 và bằng 46,7% mục tiêu kế hoạch năm 2010.

- Doanh thu quý II phấn đấu đạt 7.960 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; 6 tháng đầu năm đạt 14.420 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2009 và bằng 49% mục tiêu kế hoạch năm 2010.

- Giá trị XK phấn đấu 31 triệu USD, tăng 14% so với quý II năm 2009; sáu tháng đạt 57 triệu USD tăng 14% so với cùng kỳ 2009.

- Nộp ngân sách qúy II đạt 270 tỷ, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2009.

- Lợi nhuận năm 2009 phấn đấu 2.100 tỷ đồng tăng 6% so với 2008.

- Đầu tư, xây dựng cơ bản tiếp tục được đẩy mạnh để phấn đấu quý II đạt giá trị ĐTXD 2.250 tỷ đồng.

- Tiếp tục công tác đổi mới doanh nghiệp và các công tác khác.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn đã quán triệt về chương trình hành động của Chính phủ về đảm bảo không để lạm phát cao theo tinh thần NQ 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 và NQ 18/NQ-CP ngày 6/4 /2010 của Chính phủ đồng thời quán triệt và đề nghị Hội nghị thảo luận về Chương trình hành động của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam nhằm thực hiện tốt các NQ đã nêu của Chính phủ. Đồng chí nhấn mạnh: Với quyết tâm cao, Tập đoàn cần quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc NQ 03/NQ-CP và NQ 18/NQ-CP, xây dựng và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2010.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Tổng giám đốc Đỗ Duy Phi nêu rõ: nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn là Ban hành Chương trình hành động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thực hiện NQ 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 và NQ 18/NQ-CP ngày 6/4 /2010 của Chính phủ; tập trung cao độ cho đẩy mạnh sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh về năng suất, giá thành, chất lượng sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu của phát triển kinh tế, đời sống xã hội; phấn đấu hoàn thành tháng lợi các chỉ tiêu chủ yếu về tăng trưởng, doanh thu, lợi nhuận xuất khẩu và đầu tư xây dựng cơ bản; triển khai đề án thành lập Tổng công ty Apatit Việt Nam, Tổng công ty Phân đạm và Hóa chất – Vinachem và trường Đại học Hóa chất; Tiếp tục thực hiện công tác đổi mới xắp xếp lại doanh nghiệp; tập trung cân đối nguồn vốn doanh nghiệp cho đầu tư các dự án trọng điểm, tăng cường luân chuyển dòng tiền trong Tập đoàn để hỗ trợ các công ty thành viên về vốn lưu động, phục vụ kịp thời cho sản xuất, kinh doanh; tập trung chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, đôn đốc tiến độ 8 dự án trọng điểm… Đồng chí Tổng giám đốc yêu cầu các cấp các ngành cần phải quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành cũng như thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Kế thừa truyền thống hơn 40 năm xây dựng và phát triển ngành Hóa chất cùng với sự nỗ lực phấn đấu, kiên trì thực hiện mục tiêu đề ra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tập trung đẩy mạnh sản xuất, thúc đẩy đầu tư..., nhất định Tập đoàn sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp như mục tiêu đề ra và xây dựng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát triển vững mạnh.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,