VINACHEM: Yêu cầu chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017

09:49' AM - Thứ tư, 08/02/2017

Để tổ chức Đại hội cổ động năm 2017 theo đúng quy định, ngày 07 tháng 02 năm 2017, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có công văn số 160/HCVN-TCNS yêu cầu Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các Công ty cổ phần có vốn góp của Tập đoàn thực hiện một số công việc sau:

1. Phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên/hết nhiệm kỳ theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam các nội dung sau:

- Thời gian, địa điểm và chương trình Đại hội

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ (nếu có)

- Nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát; Tổng giám đốc Công ty (mẫu biểu kèm theo);

- Một số nội dung khác có liên quan (nếu có); Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận...

3. Thời gian báo cáo:

- Báo cáo về nhân sự Công ty gửi về Tập đoàn trước ngày 28 tháng 02 năm 2017

- Các nội dung còn lại gửi về Tập đoàn ít nhất trước 15 ngày (ngày làm việc) tổ chức Đại hội.

Download biểu mẫu tại đây

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,