Vinachem: Hội nghị sơ kết quý II/2015

03:17' PM - Thứ sáu, 10/07/2015

Ngày 10/7/2015 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác quý II năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác quý III và 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Nguyễn Gia Tường - Tổng giám đốc Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Quý II/2015, mặc dù nhu cầu thị trường hàng hóa chung vẫn ở mức thấp, nhu cầu phân bón tiếp tục suy yếu, giá giảm mạnh so với quý I/2015 nhưng với tinh thần chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, toàn Tập đoàn đã đạt được những kết quả tích cực trong việc triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2015, đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, đặc biệt là nhu cầu phân bón cho sản xuất nông nghiệp. Về cơ bản các đơn vị thuộc Tập đoàn vẫn giữ được sản xuất ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá, sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn có hiệu quả; đảm bảo việc làm, thu nhập và tiền lương cho người lao động, cụ thể là: Giá trị sản xuất công nghiệp quý II tính theo giá thực tế đạt 12.064 tỷ đồng, tăng 10% so với quý II/2014, lũy kế 6 tháng đạt 21.858 tỷ đồng, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó kết quả GTSXCN 6 tháng của các nhóm sản phẩm chính đạt được so với cùng kỳ 2014 như sau: nhóm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tăng 8,9%; Apatit tăng 9,9%; cao su tăng 17,6%; điện hoá (pin, ắc quy) tăng 15,4%; chất giặt rửa đạt tăng 1,3%; hoá chất cơ bản, khí công nghiệp tăng 6,1%; sơn chất dẻo và các sản phẩm khác giảm 32,3%. Doanh thu quý II đạt 13.961 tỷ đồng, tăng 13,1% so với quý II/2014; lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 23.960 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó: nhóm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong quý II tăng 12,5%, lũy kế 6 tháng tăng 2,4% so với cùng kỳ; Apatit tăng 16,9% trong quý II, lũy kế 6 tháng tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2014; Cao su quý II tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2014, lũy kế 6 tháng tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2014; điện hoá (pin, ắc quy) quý II tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2014, lũy kế 6 tháng tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2014; chất giặt rửa quý II giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2014, lũy kế 6 tháng giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2014; Hoá chất cơ bản, khí công nghiệp quý II tăng 3,7%, lũy kế 6 tháng tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2014; sơn chất dẻo và các sản phẩm khác quý II giảm 36,4%, lũy kế 6 tháng giảm 38,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong quý, công tác đầu tư xây dựng tiếp tục được đẩy mạnh và cơ bản đạt tiến độ. Công tác tái cơ cấu Tập đoàn được triển khai theo đúng kế hoạch, tích cực và đạt kết quả. Ban hành nhiều quy chế, quy định về quản trị nội bộ Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Công tác môi trường, an toàn lao động cơ bản được đảm bảo. Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên được triển khai đồng bộ theo đúng Chương trình kế hoạch và hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên. Đặc biệt, trong quý Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ hai, nhiệm kỳ 2015-2020 đã được tổ chức thành công vào ngày 27, 28/5/2015. 100% đơn vị thành viên và 100% công ty cổ phần tổ chức thành công Hội nghị Người lao động và Đại hội đồng cổ đông năm 2015 theo đúng quy định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại như chỉ tiêu doanh thu, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế có tăng trưởng khá nhưng chưa đạt so với kế hoạch quý II năm đã đặt ra. Số đơn vị lỗ tăng so với cùng kỳ. Một số dự án đầu tư, trong đó có dự án trọng điểm chậm tiến độ như dự án Khai thác và chế biến muối mỏ tại Lào và dự án sản xuất nguyên liệu thuốc kháng sinh. Tiến độ thoái vốn của Tập đoàn tại các công ty liên doanh chậm do gặp nhiều vướng mắc liên quan đến đất Tập đoàn góp vào liên doanh. Công tác khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển chung của Tập đoàn.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã đánh giá chung các kết quả mà toàn Tập đoàn đã đạt được trong quý II và 6 tháng đầu năm 2015; đồng thời đồng chí cũng đưa ra một số giải pháp trọng tâm mà Tập đoàn cần thực hiện nhằm hoàn thành mục tiêu quý III và 6 tháng cuối năm 2015.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục Hóa chất - Bộ Công thương đã ghi nhận những kết quả mà Tập đoàn đã đạt được trong quý II, cũng như 6 tháng đầu năm 2015. Đồng chí đã có một số ý kiến chỉ đạo Tập đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch trong thời gian tới; đồng thời đồng chí cũng có những ý kiến giải đáp những kiến nghị được đưa ra tại Hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng Cục Hóa chất và đồng chí Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Gia Tường - Tổng giám đốc Tập đoàn đã kết luận, bế mạc Hội nghị, trong đó đồng chí nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới là: tìm các giải pháp phù hợp để đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm của tập đoàn, cần khai thác tốt và có hiệu quả các dự án được đưa vào vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, …

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,