VINACHEM: Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2011 - 2015

11:21' AM - Thứ năm, 19/10/2017

Ngày 18 tháng 10 năm 2017, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và đề ra phương hướng mục tiêu cho thời gian tới. Tới dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Huy Hoàn, phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương; Lê Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam; Nguyễn Gia Tường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn, Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Vũ Tiên Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; các đồng chí Phó tổng giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, lãnh đạo các ban chức năng Tập đoàn cùng các đại biểu đến từ các doanh nghiệp, đơn vị thành viên của Tập đoàn. Đồng chí Ngô Đại Quang, Phó Tổng giám đốc chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Gia Tường, Tổng giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh: Đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất vai trò khoa học công nghệ rất quan trọng, việc nghiên cứu sáng tạo ra các phương pháp sản xuất mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, làm chủ và vận hành dây chuyền hợp lý giúp cho chất lượng sản phẩm tốt hơn, năng suất lao động cao hơn và giá sản phẩm hợp lý hơn, có sức cạnh tranh trên thị trường. Đây là lợi ích rõ ràng nhất mà công tác khoa học công nghệ mang lại cho mỗi doanh nghiệp và cũng là lý do Tập đoàn đoàn Hóa chất Việt Nam luôn coi khoa học công nghệ là động lực quan trọng đảm bảo sự phát triển ổn định và vững chắc của Tập đoàn. Trong giai đoạn 2011 - 2015, toàn Tập đoàn đã triển khai thực hiện hàng nghìn đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, các giải pháp kỹ thuật đã được áp dụng vào sản xuất kinh doanh với giá trị làm lợi nhiều tỷ đồng nhưng quan trọng nhất là làm cho phát triển sản xuất của Tập đoàn ngày càng được tốt hơn, đó là những thành tích xứng đáng với nỗ lực cố gắng của các cán bộ làm công tác khoa học công nghệ cũng như các cán bộ làm công tác quản lý tại các doanh nghiệp của Tập đoàn và cũng không thể không nhắc đến đóng góp của các nhà khoa học đã tham gia nghiên cứu, phản biện các đề tài của Tập đoàn. Trong giai đoạn 2016 - 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn vẫn đối diện với nhiều khó khăn biến động, để đảm bảo sản xuất ổn định và phát triển bền vững, Tập đoàn cấn có nhiều thay đổi tích cực trong hoạt động đặc biệt là sự thay đổi và đóng góp nhiều hơn nữa của công tác khoa học công nghệ. Để thực hiện tốt hơn nữa hoạt động khoa học công nghệ trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số việc như: cần quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực, cần tạo ra động lực để cán bộ khoa học kỹ thuật của Tập đoàn hăng say lao động phát huy các sáng kiến trong lao động sản xuât, ứng dụng công nghệ vào vận hành quản lý, tiếp cận công nghệ mới để từng bước sản xuất ra những sản phẩm mang tính đặc thù riêng của Tập đoàn, chú trọng công tác khoa học công nghệ thân thiện với môi trường, công nghệ tiên tiến nhằm giảm thiểu phát thải ra môi trường an toàn, bền vững. Thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và thực hiện các đề tài nghiên cứu có triển vọng ứng dụng vào sản xuất của Tập đoàn. Tăng cường tìm kiềm, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước về ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, tận dụng tốt các chính sách hiện nay của Nhà nước về ưu tiên phát triển khoa học công nghệ. Đồng chi mong rằng hội nghị ngày hôm nay đánh dấu cho sự khởi đầu quan trọng của giai đoạn phát triển mới của Tập đoàn, giai đoạn của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đồng thời cũng tin tưởng với lực lượng cán bộ khoa học quản lý đầy nhiệt huyết của Tập đoàn sẽ có nhiều thành công mới trong hoạt động khoa học công nghệ, góp phần xứng đáng và vô cùng quan trọng vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Hội nghị đã đươc nghe đồng chí Lê Công An, trưởng Ban Kỹ thuật Tập đoàn Báo cáo Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng hoạt động khoa học và công nghệ giai đoanh 2016 - 2020. Theo đố, giai đoạnh 2011 - 2015, bám sát vào quản điểm chỉ đạo của Tập đoàn "Tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất đồng thời từng bước đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị bằng cách tăng cường ứng dụng công nghệ, thiết bị nhập khẩu tiên tiến, hiện đại, kết hợp chặt chẽ với việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, từng bước tạo ra công nghệ của mình" toàn Tập đoàn đã triển khai công tác khoa học công nghẹ đạt nhiều kết quả tốt, góp phần quan trọng việc ổn định sản xuất, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và sức khỏe cho người lao động.

Tập đoàn luôn chủ động, tích cực tham gia và triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và KH&CN như: Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, Chương trình sản xuất sạch hơn; Đề án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. hàng hóa ngành công nghiệp; Đề án đổi mới và hiện đại hóa ngành công nghiệp khai khoáng... Việc tham gia các chương trình đề án của nhà nước giúp nâng cao nhận thức chung về sử dụng tài nguyên, nguyên vật liệu, năng lượng một cách hiệu quả nhât, không chỉ góp phần tích cực trong việc đảm bảo chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường có tác động lan tỏa ảnh hưởng đến hiệu quả của nhiều doanh nghiệp thuộc Tập đoàn.

Về đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ, thiết bị máy móc, nâng cao năng lực sản xuất, đang dạng hóa sản phẩm, bảo vệ môi trương, bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động: Trong nhứng năm qua, đổi mới công nghệ trong ngành đã gia tăng hơn trước và mang lại những kết quả khả quan. Nhờ ứng dụng và đổi mới công nghệ, năng lực và trình đô công nghệ của một số ngành như phân bón, hóa chất cơ bản, cao su, điện hóa... đã được tăng cao, làm chủ được công nghệ ngoại nhập, một số đã đạt được trình độ tiên tiến của thế giới.

Về nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật: trong giai đoạnh 2011 - 2015, mặc dù với nguồn kinh phí khá khiêm tốn nhưng toàn Tập đoàn đã triển khai thực hiện hàng nghìn đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được áp dụng và quản lý, với giá trị làm lợi mỗi năm hàng chục tỷ đông, góp phần đảm bảo duy trì sản xuất ổn định, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đảm báo môi trường và an toàn lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm: Để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tăng trưởng bền vững, vấn đề có tầm quan trọng hàn đầu là năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của hàng hóa được nâng cao. Bên cạnh việc tăng cường đầu tư chiều sâu, đầu tư ứng đụng các công nghệ mới, thiết bị nhập khẩu tiến tiến hiện đại và chủ động huy động mọi nguồn lực trong việc nghiên cứu đổi mới công nghệ; Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho các nguyên liệu và sản phẩm chưa có tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành. Các đơn vị đã hoàn thành việc xây dựng bộ tiêu chuẩn cho sản phẩm và công bố theo quy định, chủ động đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại, nhiều đơn vị đã xây dựng các trung tâm, các phòng thí nghiệm, kiểm tra phân tích đánh giá chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO/TEC 17025:2005, vận hành hiệu quả hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001, Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18000... Nhờ đó đã góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định, nâng cao năng suất, tiêt giảm chi phí và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Giai đoạn 2016 -2020, tình hình sản xuất kinh doanh sẽ đối diện với nhiều khó khăn biến động, để đảm bảo sản xuất ổn định và phát triển bền vững, Tập đoàn cấn có nhiều thay đổi theo hướng tích cực trong mọi lĩnh vực hoạt động. Theo đó hoạt động khoa học công nghệ cũng cần có nhiều đổi mới để đáp ứng yêu cầu. Quan điểm chỉ đạo của Tập đoàn trong thời kỳ này là:

- Phát triển Tập đoàn dựa trên phát triển công nghệ tiên tiến, coi trọng hiệu quả kinh tế và phù hợp với xu thế hội nhập nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hợp lý, có sức cạnh tranh trên cơ sở công nghệ mới, hiện đại, thân thiện với môi trường.

- Đổi mới và phát triển công nghệ theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa, sử dụng quy trình khép kín. Sử dụng nguyên liệu sẵn có trong nước, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng. Gắn liền hiệu quả sản xuất công nghiệp với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái.

Định hướng phát triển cho giai đoạn này là: Đổi mới công nghệ đi theo hai hướng: Hợp lý hóa và từng bước hiện đại hóa các dây chuyền sản xuất hiện có; Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, thiết bị kết hợp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng nhà máy mới với công nghệ, kỹ thuật tiên tiến. Tiếp nhận chuyển giao các công nghệ hiện đại một cách thuần thục để tự chủ vận hành các nhà máy mới đầu tư, chủ động trong sản xuất và phát triển mở rộng.

Tiếp cận công nghệ mới sản xuất những sản phẩm chuyên dụng từng bước tạo ra những sản phẩm mang tính đặc thù riêng của Tập đoàn. Chú trọng phát triển các công nghệ thân thiện môi trường và công nghệ tiên tiến, giảm thiểu phát thải ra môi trường, an toàn, bền vững.

Áp dụng những công nghệ chế biến nguồn nguyên liệu tái tạo (sinh khối, dầu mỡ động vật) để tạo ra những sản phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp và đời sống.

Thực hiện các nhiệm vụ KHCN gắn liền với hoạt động sản xuất của Tập đoàn, thực hiện các đề tài nghiên cứu có triển vọng ứng dụng vào sản xuất.

Hội nghị cũng được nghe một số tham luận, báo cáo công trình nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiêu biểu của một số đơn vị trong giai đoạn 2011 - 2015.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hoàn, Vụ phó Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương ghi nhận những kết quả mà công tác khoa học và công nghệ của Tập đoàn đã đạt được trong giai đoạn 2011 - 2015. Đồng chí cũng nhân mạnh để thành công và phát triển hơn nữa kết quả đã đạt được, vai trò lãnh đạo trong công tác khoa học công nghệ rất quan trọng nên lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo các đơn vị thành viên tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện công tác khoa học công nghệ tốt hơn nữa để đạt được các mục tiêu đề ra. Khai thác tốt nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ, nguồn lực tài chính từ các nguồn khác nhau cho phát triển khoa học công nghệ. Cần nâng cao hơn nữa, đẩy mạnh vài trò tổ chức khoa học công nghệ của Tập đoàn.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Ngô Đại Quang, Phó Tổng giám đốc nêu rõ: Trong 5 năm công tác khoa học và công nghệ của Tập đoàn đã đạt được một số kết quả nhất định, đã tạo ra những công nghệ có tính chất cải tiến, ứng dụng và tiếp nhận công nghệ hiện đại tiên tiến để tổ chức sản xuất; Tạo ra sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm góp phần sản xuất ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất; Tăng cường công tác xử lý môi trường, nghiên cứu ứng dụng và hạn chế ô nhiễm tạo cho sản xuất tiết kiệm và đảm bảo vệ sinh môi trường cho nhà máy và cho xã hội; Góp phần cụ thể, chính xác có số liệu chứ không phải chung chung trong việc nâng cao và ổn định sản xuất. Bên cạnh đó vẫn còn một só hạn chế như chưa bám sát vào định mức vật tư, tiêu hao năng lượng thực hiện chưa triệt để, công tác đào tạo còn hạn chế.... Trong giai đoạn tới, cần khắc phục những hạn chế mà Hội nghị đã chỉ ra, để hoạt động khoa học công nghệ tiến thêm một bước tiến nữa, góp phần thiết thực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,