Vinachem: quý III/2011, phấn đấu GTSXCN đạt 4.200 tỷ đồng

10:23' AM - Thứ tư, 24/08/2011

Quý III/2011, giá một số nguyên liệu cơ bản trên thế giới tiếp tục tăng mạnh, tiềm ẩn rủi ro kép đối với các doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Trước những khó khăn trên, ngay từ đầu quý Tập đoàn đề nghị các Công ty thành viên, Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần rà soát, xây dựng mục tiêu kế hoạch quý III ở mức tăng trưởng cao với các giải pháp điều hành thận trọng, linh hoạt để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của cả năm 2011 và hạn chế rủi ro.

Theo Nghị quyết Hội đồng Thành viên, Quý III/2011 Tập đoàn phấn đấu đạt 4.200 tỷ đồng về giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN), tăng 36% so với quý III năm 2010; tính chung 9 tháng đầu năm 2011, GTSXCN ước đạt 11.500 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2010 ; phấn đấu đạt 8.500 tỷ đồng, tăng 17% so với quý III năm 2010; tính chung 9 tháng đầu năm 2011, doanh thu ước đạt 27.400 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2010.

Đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản, Tập đoàn có kế hoạch phấn đấu đạt tổng giá trị đầu tư là 2.002 tỷ đồng; trong đó chủ yếu tập trung ưu tiên đầu tư cho các dự án trọng điểm: Dự án đạm than Ninh Bình, Dự án mở rộng Nhà máy Đạm Hà Bắc; Dự án Nhà máy tuyển Apatit Bắc Nhạc Sơn, v.v...

Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra cho quý III/2011, hiện nay các đơn vị thành viên của Tập đoàn đang tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Tập đoàn HCVN trong việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Lãnh đạo tập đoàn chỉ đạo các đơn vị bám sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị chuyên môn thuộc Tập đoàn nhằm dự báo sát tình hình, điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp, hiệu quả.

Theo dự báo, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong những tháng cuối năm có nhiều khó khăn và nguy cơ rủi ro cao. Để hạn chế rủi ro có thể xảy ra, đồng thời tranh thủ những cơ hội thuận lợi để tăng trưởng, Tập đoàn đã có những giải pháp chỉ đạo các đơn vị thành viên, Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần chủ động xây dựng phương án sản xuất linh hoạt để đối phó khi kinh tế trong nước bước vào giai đoạn giảm tăng trưởng. Các đơn vị sản xuất phân bón được chỉ đạo trong việc tập trung tối đa các nguồn lực cho sản xuất phân bón, đáp ứng đủ phân Lân chế biến và phân NPK cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp của cả nước; tham gia bình ổn giá và cân đối cung cầu khi có yêu cầu.

Hiện nay, Tập đoàn đã và đang phối hợp với các đơn vị đạt tăng trưởng thấp trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị có khả năng không hoàn thành kế hoạch năm và các đơn vị đạt hiệu quả kinh doanh thấp để có những giải pháp cụ thể để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm đạt kết quả cao; đồng thời tiếp tục thực hiện rà soát và kiểm soát chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật; giám sát tài chính; tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Các Ban thuộc Tập đoàn cũng được chỉ đạo trong việc tập trung bám sát và nắm chắc diễn biến của thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của các Công ty thành viên, công ty cổ phần, kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Phát huy kết quả tăng trưởng 17% trong 6 tháng đầu năm, cùng với quyết tâm khắc phục mọi khó khăn trong những tháng còn lại của năm, Tập đoàn tin rằng, mục tiêu đặt ra cho quý III/2011 sẽ đạt kết quả cao, sẽ là tiền đề để hoàn thành thắng lợi mục tiêu của cả năm 2011.

N.H

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,