• Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc năm 2024

    Ngày 18/6/2024, Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024. Đến dự có đồng chí Phùng Quang Hiệp, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối DNTW, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Thành viên HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cùng 120 đại biểu đại diện cho hơn 1200 người lao động Công ty.
    XEM TIẾP
  • Cán bộ sợ và né tránh trách nhiệm – Quan điểm, tư tưởng cần sửa chữa, khắc phục

    Cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu trách nhiệm là vấn đề bức xúc hiện nay, gây nên những hệ lụy nghiêm trọng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc cán bộ sợ trách nhiệm có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng do chủ quan là chính, thuộc về trách nhiệm của cả cá nhân và tổ chức. Để khắc phục, cần có cơ chế, chính sách đúng đắn và tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp: kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục và biện pháp hành chính, kỷ luật, kỷ cương; giữa quản lý, giáo dục, rèn luyện của tổ chức và ý thức tự học, tự rèn, tự tu dưỡng của bản thân cán bộ …
    XEM TIẾP

Thương hiệu nổi bật của Vinachem