• Tìm đầu ra cho bã thải từ nhà máy công nghiệp hóa chất

    Xử lý triệt để bã thải phát sinh từ các nhà máy sản xuất phân bón trong cả nước đang là vấn đề được các doanh nghiệp và các địa phương có nhà máy phát thải quan tâm trong nỗ lực chung hướng tới các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và môi trường sống.
    XEM TIẾP

Thương hiệu nổi bật của Vinachem