Công ty TNHH Hóa chất và Muối mỏ Việt Lào

02:50 CH @ Thứ Hai - 19 Tháng Tư, 2010

- Tên giao dịch bằng tiếng Việt

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ MUỐI MỎ VIỆT LÀO

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh:

VIET - LAO CHEMICAL AND ROCK SALT CO.,LTD

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh:

VILACHEMSALT

- Tổng Giám đốc:

Ông Đới Đăng Chính

- Phó Tổng Giám đốc:

Ông Vi Tuấn Thanh

- Phòng Hành chính - Tổng hợp:

Ông nguyễn Hòa Bình

- Phòng Tài chính - Kế toán:

Ông Trần Hồng Quân

- Phòng Kinh tế - Kế hoạch:

Ông Nguyễn Xuân Thái

- Phòng Kỹ thuật - Giám sát:

Ông Nguyễn Văn Phục

2. Trụ sở Công ty:

- Địa chỉ: Tổ 7, Bản Naxay, Quận Saysettha, Thủ đô Vientiane, CHDCND Lào

- Điện thoại: (856) 21 453918

- Fax: (856) 21 415506

- Email:[email protected]

3. Văn phòng làm việc tại Hà Nội - Việt Nam

- Địa chỉ:Tầng 5, tòa nhà 3B Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: (84)0243 7326318

- Fax: (84) 0243 7326319