• Giới thiệu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

    09:23 SA @ 03/03/2010
    Đảng bộ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tiền thân là Đảng bộ Tổng công ty Hoá chất Việt Nam thành lập ngày 08 tháng 10 năm 2007 theo Quyết định số 301-QĐ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tổ chức tiền thân là Đảng bộ cơ quan Công ty mẹ - Tổng công ty Hoá chất Việt Nam.

    Ngày 01 tháng 3 năm 2023, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành quyết định số 1157-QĐ/ĐUK về việc thành lập Đảng bộ toàn Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, theo đó, Đảng bộ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam được triển khai theo mô hình xuyên suốt.
    XEM TIẾP