Thông điệp của Lãnh đạo

10:39 SA @ Thứ Bảy - 06 Tháng Hai, 2010

Xây dựng VINACHEM thành Tập đoàn kinh tế mạnh; Có các tổ hợp công nghiệp hóa chất tập trung được trang bị kỹ thuật - công nghệ tiên tiến; Chú trọng bảo vệ môi trường; Sản phẩm có sức cạnh tranh; thỏa mãn nhu cầu trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu.

Chú trọng đào tạo, hình thành đội ngũ chuyên gia đầu ngành, cán bộ quản lý giỏi toàn diện, đội ngũ công nhân lành nghề. Khuyến khích lao động sáng tạo, lao động có năng suất cao. Luôn chú trọng đầu tư cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Luôn hưởng ứng và đi đầu trong công tác xã hội, ủng hộ đồng bào cả nước trong việc xóa đói giảm nghèo,khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ gia đình chính sách.

Kế thừa, phát huy truyền thống ngành Hóa chất; xây dưng và quảng bá thương hiệu, bản sắc văn hóa của VINACHEM là "Thân thiện, tin cậy, sẵn sàng chia sẻ và hợp tác" với bạn hàng trong và ngoài nước.