Thư viện video

Diễn văn khai mạc của đồng chí Nguyễn Phú Cường, BT Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV tại Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiêu đề:

Diễn văn khai mạc của đồng chí Nguyễn Phú Cường, BT Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV tại Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thời gian tạo:

11:26 SA @ 12/08/2020

File video: