Tuổi trẻ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam “xung kích, sáng tạo, tích cực nghiên cứu và sản xuất”

09:00 SA @ Thứ Sáu - 15 Tháng Tư, 2022

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng chí Nguyễn Anh Quyền, Bí thứ Đoàn Thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu, chỉ đạo Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam(VIIC) đã có bước phát triển rõ nét trên nhiều mặt. Các phong trào, các cuộc vận động được triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy và Đoàn cấp trên giao phó, ngày càng đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu thiết thực của đoàn viên thanh niên.

Những hoạt động này đã góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và cán bộ, công nhân viên trong Viện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, trong giai đoạn căng thẳng nhất của đại dịch Covid-19 tại Hà Nội, VIIC đã duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo cung cấp đầy đủ phân bón, chất chống kết khối, dầu phanh…đến khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 07 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Đồng chí Đỗ Thị Nhung được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn Tập đoàn Hoá chất Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Đỗ Thị Nhung (nhân hoa), Bí thư Đoàn Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Đồng chí Nguyễn Anh Quyền, Bí thứ Đoàn Thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tặng hoa Chia tay Ban Chấp hành khóa cũ
Tuổi trẻ VIIC xung kích sáng tạo tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, sản xuất triển khai vì sự phát triển bền vững của Viện