• Ủy ban Kiểm tra CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam: Kiểm tra điều lệ công đoàn năm 2022

    Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn (UBKT) về việc kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính Công đoàn và BCH Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam nắm bắt tình hình lao động việc làm của người lao động. Trong 02 ngày 28-29/9/2022 đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch và đồng chí Ngô Xuân Tùng, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cùng các đồng chí ủy viên UBKT đã đến làm việc tại Công đoàn Công ty CP Phân bón Miền Nam, Công đoàn Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam, Công đoàn Công ty CP Bột giặt LIX. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tiến hành công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn Công ty CP DAP- Vinachem.
    XEM TIẾP

Thương hiệu nổi bật của Vinachem