Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam: Tập huấn Nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2024

11:25 SA @ Thứ Sáu - 05 Tháng Tư, 2024

Ngày 04/4, tại Cao Bằng, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024. Tham dự lớp Tập huấn gồm 160 học viên là Các đồng chí Ủy viên BTV, BCH, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban Nữ công công đoàn cơ sở và các đồng chí ban chấp hành công đoàn cơ sở tham gia lần đầu.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được các giảng viên, chuyên gia đến từ Công đoàn Công Thương, Đại học Luật Hà Nội trình bày các nội dung: Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công Thương khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; Thông tin kết quả đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Thông tin Kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Chuyên đề Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và kỹ năng thương lượng, đối thoại, tham gia ý kiến khi xây dựng văn bản nội bộ của doanh nghiệp bao gồm: Giới thiệu về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Kỹ năng thương lượng, đối thoại, than gia ý kiến của cán bộ công đoàn khi xây dựng văn bản nội bộ của doanh nghiệp; Kỹ năng xử lý các tình huống phổ biến trong quan hệ lao động…

Tại lớp học, các học viên đã tham gia các bài tập tình huống, đồng thời có những trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc khi hoạt động tại cơ sở và đã được các giảng viên trả lời.

Phát biểu kết thúc buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Huy Thông cảm ơn các giảng viên, học viên đã về tham dự đầy đủ, tập trung học tập nghiêm túc, thảo luận sôi nổi. Đồng chí mong rằng với thời lượng ít ỏi, việc tiếp thu kiến thức chỉ là gợi mở và qua những gợi mở này các cán bộ công đoàn sẽ có những phương pháp nghiên cứu thêm, qua đó vận dụng tốt nhất tại cơ sở của mình.

“Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam sẽ cố gắng mở thêm nhiều lớp nữa nhằm giới thiệu nhiều nội dung khác nhau để cán bộ công đoàn có nhiều kiến thức cho hoạt động của mình được tốt hơn” – đồng chí nhấn mạnh. Đồng chí cũng mong rằng các công đoàn cơ sở cũng chủ động xây dựng chương trình, tổ chức các lớp tập huấn để phổ biến nhiều nội dung hơn nữa cho cán bộ công đoàn của mình.