LIXCO: Đại hội Đại biểu Công đoàn Khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

10:00 SA @ Thứ Hai - 20 Tháng Ba, 2023

Sáng 18/3, Công ty CP Bột giặt Lix đã tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn khoá XI – Nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Hóa chất Việt Nam; ông Cao Thành Tín, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty.

Bà Đoàn Thị Tám, Chủ tịch Công đoàn khóa X trình bày kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2023

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty khoá X – nhiệm kỳ 2017-2023 cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế cả nước, song, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy các cấp, Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cùng với sự nỗ lực, năng động, kiên quyết và sáng tạo của Ban lãnh đạo Công ty và hoạt động Công đoàn Công ty đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty trong 6 năm qua từ năm 2017 đến năm 2022.

Cụ thể, Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân đạt 2.641 tỷ đồng/năm, tăng bình quân là 6,4%/năm. Doanh thu bình quân đạt 2.633 tỷ đồng/năm, tăng bình quân 6,6%/năm. Nộp ngân sách đạt 111 tỷ đồng/năm, tăng bình quân 16,9%/năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 236 tỷ đồng/năm, tăng bình quân 8,1%/năm. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 18 triệu USD /năm, tăng bình quân 3,3%/năm. Đầu tư xây dựng bình quân 56 tỷ đồng/năm, tăng bình quân 3,6%/ năm. Thu nhập bình quân người lao động đạt 12.995.000 đồng/người/tháng; tăng bình quân 5,8%/năm.

Đối với hoạt động công đoàn, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty đã làm tròn chức năng đại diện giám sát các chế độ chính sách cho người lao động. Đến thời điểm hiện nay 100% người lao động được ký hợp đồng lao động đúng luật, được bảo đảm các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Người lao động được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và được trang bị bảo hộ lao động đúng quy định.

Bên cạnh đó, Công đoàn tham gia tích cực vào việc xây dựng chiến lược phát triển Công ty, sắp xếp tổ chức; sắp xếp lao động. Nhiều cơ chế chính sách được Công đoàn Công ty tích cực nghiên cứu tham gia đóng góp, như: Cơ chế trả lương, trả thưởng, đơn giá tiền lương, định mức lao động, thỏa ước lao động tập thể. Nhiều nội quy, quy chế của Chính quyền xây dựng đã được lấy ý kiến Công đoàn trước khi bổ sung sửa đổi và ban hành. Đây là hình thức sinh hoạt dân chủ để CBCNV tham gia quản lý, thực hiện đầy đủ, đúng luật định về quy chế dân chủ cơ sở.

Hàng tháng, Công đoàn  tổ chức đối thoại trực tiếp với công nhân sản xuất, qua đó Ban lãnh đạo nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ đó nhiều công trình được đầu tư với công nghệ mới, trang thiết bị hiện đại, mở rộng được sản xuất; môi trường và điều kiện làm việc được cải thiện, an toàn cao, ít độc hại, nặng nhọc đã đi vào sản xuất và phát huy tác dụng như: hệ thống robot bốc thùng tự động, hệ thống cân trọng lượng online, dán thùng tự động, máy đóng hộp tự động... nhất là sắp xếp lại sản xuất theo yêu cầu đổi mới và phát triển, không có đơn vị nào để người lao động thiếu việc làm.

Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn tổ chức 4 lần Hội nghị  Đại biểu người lao động cấp Công ty, trừ năm 2020 và 2021 do thực hiện giãn cách xã hội nên không tổ chức được. Thoả ước lao động tập thể được ký kết với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động cao hơn luật định, được các đoàn kiểm tra các cấp ghi nhận. 

Ngoài tiêu chuẩn nghỉ mát hàng năm, Công ty còn tạo điều kiện để tổ chức các buổi hội thao, đào tạo Văn hóa Doanh nghiệp và trải nghiệm vui chơi bên ngoài giúp cho người lao động ngày càng đồng cảm và gắn bó với Công ty hơn.

Một số hoạt động khác như tổ chức thăm hỏi người lao động và gia đình gặp khó khăn, ốm đau, tai nạn…; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho con người lao động… cũng được Công đoàn công ty và Đoàn thanh niên phối hợp quan tâm thực hiện. Các hoạt động này đã góp phần nâng cao đời sống và giải quyết phần nào khó khăn cho người lao động.

Ngoài ra, công đoàn còn tham gia góp ý chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác có liên quan đến người lao động, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp. Từ đó, việc làm của người lao động được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần được duy trì và dần dần được cải thiện…

Trong 6 năm qua, tại Hội nghị người lao động, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo từng chỉ tiêu như: Doanh thu tăng bình quân 6,6%/năm; Lợi nhuận tăng bình quân 8,1%/năm, Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động tăng bình quân 5,8%/năm.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công đoàn coi trọng và triển khai có hiệu quả một số phong trào thi đua mũi nhọn.

Cụ thể, Phong trào tập hợp ý tưởng sáng tạo, sáng kiến và lao động sáng tạo là phong trào do Tổng Liên đoàn phát động được Công đoàn các cấp triển khai hàng năm, đem lại hiệu quả nhất định trong sản xuất kinh doanh, bao gồm các phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Phong trào sáng kiến – hợp lý hóa sản xuất”, “Sáng kiến tiết kiệm, giảm giá thành sản phẩm”, “Tập hợp ý tưởng sáng tạo”. Trong nhiệm kỳ qua, có tổng số 197 ý tưởng được đăng ký, trong đó 97 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn với số tiền làm lợi 26,9 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Phong trào thi đua đảm bảo An toàn Vệ sinh Lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN) luôn được chính quyền và công đoàn coi trọng. Hàng năm, Công đoàn phối hợp cùng chính quyền ban hành hướng dẫn thực hiện các nội dung trọng tâm về ATVSLĐ và PCCN, tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại các đơn vị, nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý các cấp về ATLĐ. Bên cạnh đó, phối hợp cùng chuyên môn tổ chức tốt tháng Công nhân, “Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ và PCCN” do Tổng Liên đoàn phát động; huấn luyện định kỳ về kỹ thuật an toàn, nội quy lao động cho người lao động.

Hàng năm 100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ theo quy định. Công ty đã liên kết với các bệnh viện có uy tín để cấp cứu tai nạn lao động nặng, chữa bệnh hiểm nghèo cho cán bộ công nhân lao động; mua Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện PVI - PTI cho người lao động, tổ chức tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, tham quan, nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người lao động.

Ông Cao Thành Tín, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty

Trước những nỗ lực của tổ chức công đoàn thời gian qua, ông Cao Thành Tín, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty nhấn mạnh: Tổ chức Công đoàn Công ty đã rất nỗ lực trong việc là sợi dây gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao động. Ngay trong giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch Covid-19, tổ chức công đoàn đã luôn sát cánh bên người lao động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, khích lệ người lao động nỗ lực đoàn kết, vượt qua khó khăn. Khi dịch bệnh được kiểm soát, Công đoàn lại tổ chức nhiều hoạt động để nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ mới, ông Cao Thành Tín mong muốn tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò, góp phần cùng doanh nghiệp xây dựng khối đoàn kết trong Công ty, đưa thương hiệu Lix gặt hái thêm nhiều thành công mới. 

Ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công Đoàn Hóa chất Việt Nam

Tại Đại hội, ông Nguyễn Huy Thông đã ghi nhận những kết quả Công đoàn Lix đạt được thời gian qua. Đồng thời giao nhiệm vụ, thời gian tới, Ban chấp hành Công đoàn Công ty cần tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đồng thời triển khai các phong trào sáng kiến, sáng tạo để nâng cao năng suất lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Lix nói riêng, đóng góp cho kết quả chung của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam. 

Ra mắt BCH Công đoàn Công ty khóa XI nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Ông Lê Đình Vỹ - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Tổng giám đốc Công ty vinh dự được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa XI nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng bầu ra 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Tập đoàn Hoá chất Việt Nam. 

Tân Chủ tịch Công đoàn Công ty Lê Đình Vỹ

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Đình Vỹ bày tỏ sự biết ơn khi nhận được sự tín nhiệm của các đoàn viên công đoàn, người lao động Công ty. Ông Lê Đình Vỹ cũng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình, cùng Ban chấp hành Công đoàn khoá mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cánh tay nối dài của doanh nghiệp đến với người lao động Công ty. Bảo vệ quyền lợi và chăm lo tốt cho đời sống người lao động. Đặc biệt, phát huy hơn nữa vai trò của người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.