Ủy ban Kiểm tra CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam: Kiểm tra điều lệ công đoàn năm 2022

08:44 SA @ Thứ Tư - 05 Tháng Mười, 2022

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn (UBKT) về việc kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính Công đoàn và BCH Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam nắm bắt tình hình lao động việc làm của người lao động. Trong 02 ngày 28-29/9/2022 đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch và đồng chí Ngô Xuân Tùng, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cùng các đồng chí ủy viên UBKT đã đến làm việc tại Công đoàn Công ty CP Phân bón Miền Nam, Công đoàn Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam, Công đoàn Công ty CP Bột giặt LIX. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tiến hành công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn Công ty CP DAP- Vinachem.

Qua báo cáo cũng như công tác kiểm tra, nhìn chung các đơn vị thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tổ chức họp Ban Thường vụ, Ban chấp hành (BCH), ghi biên bản đúng quy định. Có đơn vị duy trì đều đặn họp BCH từ cấp Công đoàn bộ phận tháng/lần. Quy chế làm việc của BTV, BCH và của UBKT đầy đủ...Công tác tài chính Công đoàn cũng được các đơn vị thực hiện đúng theo quy định của Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn. Thu nộp kinh phí, đoàn phí đầy đủ.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã đánh giá cao chất lượng của buổi làm việc, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm tra nói chung và của UBKT Công đoàn nói riêng. Qua công tác kiểm tra cũng đã nhắc nhở các đơn vị cần hoàn thiện các quy chế làm việc, luôn kiểm tra, giám sát cùng cấp đúng theo quy định.