Đại hội Chi bộ Ban Kỹ thuật nhiệm kỳ 2022 - 2025

02:58 CH @ Thứ Hai - 26 Tháng Chín, 2022

Ngày 26/9/2022, Chi bộ Ban Kỹ thuật đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 nhằm tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới; Lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị giữ chức Bí thư, Phó Bí thư chi bộ cho nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Hoàng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cùng toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Ban Kỹ thuật.

Đồng chí Phùng Ngọc Bộ, Phó Bí thư phụ trách Chi bộ Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tại Đại hội, đồng chí Phùng Ngọc Bộ, Phó Bí thư phụ trách Chi bộ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Ban Kỹ thuật đã tham mưu cho lãnh đạo trong việc chỉ đạo cũng như phối hợp, hỗ trợ các đơn vị thành viên đã chủ động triển khai hoạt động nghiên cứu, ứng dụng thành tựu KHCN, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Kết quả hoạt động KHCN đã góp phần không nhỏ trong việc ổn định sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa của các đơn vị thuộc Tập đoàn; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát việc xây dựng kế hoạch sửa chữa tài sản cố định hàng năm của các đơn vị; phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trong các đợt sửa chữa tập trung, giám sát đơn vị trong các kỳ sửa chữa theo kế hoạch và sửa chưa đột xuất nhằm đảm bảo tiến độ sửa chữa, tiết kiệm và sự hoạt động ổn định của dây chuyền sản xuất; Công tác BVMT, AT - VSLĐ, Ban Kỹ thuật là đơn vị đầu mối quản lý và đã làm tốt các nội dung; Kiểm soát việc xây dựng chỉ tiêu, tiêu hao hàng năm của các đơn vị và quản lý giám sát hiệu chỉnh cho năm kế tiếp để phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế; Chỉ đạo các giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, để ổn định sản xuất, tiết giảm tiêu hao và hiệu quả trong hoạt động sản xuất; Hàng năm tổ chức kiểm tra, rà soát công tác xây dựng và thực hiện ĐMTH ở các đơn vị; phối hợp với các đơn vị xử lý kịp thời và có hiệu quả khi có những sự cố bất thường về công nghệ.

Ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ Ban kỹ thuật còn tham gia tích cực vào các công tác khác của Tập đoàn, thực hiện tốt công tác công đoàn. Tập thể Ban luôn đoàn kết, chấp hành tốt chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; Chi bộ luôn quan tâm thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, luôn nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các cán bộ để kịp thời động viên chia sẻ những khó khăn trong công việc và cuộc sống. Các Đảng viên tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ thường xuyên phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Trong các buổi sinh hoạt, chi bộ đã phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp TƯ và Đảng ủy Tập đoàn; Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tham gia hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng;  Công tác phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành vi (nói, viết, làm ...) trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được Chi bộ hết sức quan tâm. Tất cả Đảng viên đều có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành và thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh được chi bộ gắn với xây dựng Ban Kỹ thuật, tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhiệm vụ chính trị của chi bộ gắn với việc hoàn thành các công việc chuyên môn mà Lãnh đạo Tập đoàn giao; Chi bộ đã xây dựng Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020 - 2022; thực hiện Quy chế làm việc, trong 2 năm qua chi bộ đã làm tốt chức năng lãnh đạo toàn diện về mọi mặt; Thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ đảng đúng định kỳ và cố gắng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ; Công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản lý đảng viên được duy trì chặt chẽ. Việc phân công công tác cho đảng viên được cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo sự phù hợp với năng lực từng cá nhân; các đảng viên đang công tác đều giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kết quả nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ có 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại biểu nghe Báo cáo Kiểm điểm Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Cũng tại Đại hội, các đại biểu được nghe Báo cáo Kiểm điểm Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; Bản dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ và đưa ra các ý kiến đóng góp làm rõ ưu điểm, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện các bản báo cáo.

Đồng chí Lê Hoàng, Ủy viên BTV, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn tặng hoa chúc mừng đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Phùng Ngọc Bộ, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Mai, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Ban Kỹ thuật nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với 100% đại biểu biểu quyết tán thành.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết của Đại hội
Chi bộ Ban Kỹ thuật