Đảng ủy Công ty CP Công nghiệp Cao Su Miền Nam học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQTW6 và tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2022

03:09 CH @ Thứ Sáu - 30 Tháng Mười Hai, 2022

Ngày 29/12/2022, Đảng ủy Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQTW6 với 190 đồng chí được triệu tập, với thành phần tham dự hội nghị gồm 158 Đảng viên và Cán bộ quản lý cấp Công ty cùng cán bộ đoàn thể các cấp.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Nguyễn Minh Thiện, Bí thư Đảng ủy Công ty nhấn mạnh việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Công ty, Xí nghiệp; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Nguyễn Minh Thiện phát biểu khai mạc hội nghị học tập quán triệt NQTW6

Căn cứ kế hoạch 196-KH/ĐU ngày 20/12/2022 của Đảng ủy đã ban hành, sau hội nghị, cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch cá nhân. Bài thu hoạch, cần liên hệ thực tiễn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại nơi công tác và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cá nhân. Đồng chí Nguyễn Minh Thiện đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung NQTW 6 đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động. 

Hội nghị vinh dự được nghe Tiến sĩ Thạch Kim Hiếu – Phó Trưởng Khoa xây dựng Đảng - Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo, truyền đạt Nghị quyết.

Đồng chí Thạch Kim Hiếu, Phó Trưởng Khoa xây dựng Đảng, Học Viện Cán bộ TPHCM báo cáo truyền đạt NQTW6 tại Đảng bộ Công ty Casumina.

Cũng trong ngày 29/12/2022, Đảng ủy Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2022, phương phướng nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, tập trung các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, chủ động tuyên truyền đến người lao động tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc, nơi cư trú. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; thực hiện quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030; lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc diện Tập đoàn quản lý; thực hiện kiểm tra giám sát 03 tổ chức đảng, 03 đảng viên. Trong năm phát triển 06 đảng viên mới, đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho 10 cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống, tinh thần người lao động.

Trong năm, Cấp ủy, Ban lãnh đạo thường xuyên quán triệt các đơn vị trực thuộc, các phòng chức năng tăng cường thực hiện tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm, chi tiêu trong các hoạt động; bộ phận sản xuất thực hiện nâng cao chất lượng sản phẩm; bộ phận bán hàng tăng cường thực hiện tốt công tác thị trường, thúc đẩy doanh số tăng trưởng. Kết quả Công ty đạt các chỉ tiêu về Giá trị sản xuất công nghiệp, Doanh thu, Lợi nhuận Tập Đoàn giao. Tuy nhiên trước những khó khăn chung của thị trường, biến động tỷ giá, nguyên vật liệu đầu vào đã ảnh hưởng đến hiệu quả của doanh nghiệp nên quỹ lương thực hiện không đạt kế hoạch đề ra.

Mặc dù vậy, Cấp ủy, Ban lãnh đạo và tổ chức Công đoàn các cấp vẫn thực hiện tốt chủ trương đảm bảo việc làm cho gần 2.200 người lao động, thực hiện tiền lương và các chế độ phúc lợi theo Thỏa ước lao động tập thể: tổ chức cho người lao động tham quan, nghỉ mát tại Đà Lạt; tổ chức cho người lao động có thâm niên cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được tham quan, học tập tại Hà Nội - SaPa. Đặc biệt là các chế độ, phúc lợi ngày càng đi vào chiều sâu như: vinh danh khen thưởng người lao động giỏi hằng quý; tặng quà toàn thể NLĐ nhân dịp Tháng Công nhân; thăm hỏi, tặng quà NLĐ khó khăn; rà soát, thăm hỏi các trường hợp bị ảnh hưởng lũ lụt năm 2022,... Hiện nay tổ chức Công đoàn Công ty đang triển khai chương trình “Đồng hành cùng người lao động mua sắm Tết” tại hệ thống siêu thị CoopMart, khuyến khích người tiêu dùng mua sắm, đồng hành cùng hàng Việt (chương trình Xuân Quý Mão năm 2022 đang được các đơn vị lần lượt tổ chức vào tháng 12/2022 và tháng 01/2023).

Về phương hướng nhiệm vụ 2023, Đảng ủy tiếp tục đề ra các mặt công tác về giáo dục tư tưởng chính trị, công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, công tác phòng chống tham nhũng, công tác dân vận đoàn thể. Trong đó  chủ động thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và thực hiện công tác tuyên truyền về ý nghĩa các ngày kỷ niệm và các sự kiện lịch sử trong năm theo hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn; tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội. Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Đảng, đảng viên trong lao động sản xuất kinh doanh; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tăng năng suất lao động, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tại từng Xí nghiệp, bộ phận, phòng ban. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, quản lý hiệu quả chi phí sản xuất, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong Công ty.