Đảng ủy Phân bón Bình Điền thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị đề ra

10:04 SA @ Thứ Năm - 02 Tháng Ba, 2023

Ngày 01/3/2023, Đảng ủy Công ty CP Phân bón Bình Điền đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có: đồng chí Nguyễn Văn Quý, UVBTV, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Đông - Bí thư Đảng ủy Công ty cho chia sẻ, năm 2022, trong bối cảnh cả nước có nhiều khó khăn thách thức đan xen do ảnh hưởng từ dịch bệnh, chiến tranh thương mại giữa các nước, đặc biệt là cuộc xung đột quân sự giữa Nga -Ukraina kéo dài đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có Công ty CP Phân bón Bình Điền, Song, với sự quyết tâm cao của tập thể người lao động, cán bộ, đảng viên, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Báo cáo cụ thể, đồng chí Võ Văn Phu - Phó bí thư Đảng ủy Công ty nêu rõ, năm 2022, trong công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy Công ty đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh;  Đảng ủy Công ty xây dựng và chỉ đạo triển khai kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, trong đó chú trọng đào tạo cho cán bộ đảng viên trong diện được quy hoạch và các quần chúng ưu tú; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn trong việc giới thiệu nguồn cho Đảng; ... Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty cũng kịp thời quán triệt đến cấp ủy chi bộ, các tổ chức, đoàn thể trực thuộc các văn bản của Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ...

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng ủy đã cùng HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai các giải pháp có hiệu quả, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, cán bộ đảng viên, người lao động nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó khăn thách thức để đạt được các chỉ tiêu cơ bản sau:  Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế ước đạt 8.422 tỷ đồng, đạt 135% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 235 tỷ đồng, bằng 118% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 155 tỷ đồng, bằng 107% so với kế hoạch; Thu nhập bình quân người lao động đạt 13,5 triệu đồng/ người/tháng, bằng 105% so với kế hoạch.

Ngoài việc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống cho cán bộ đảng viên và người lao động; cũng như một số các nhiệm vụ trọng tâm khác.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty đã đề ra mục tiêu cho năm 2023, đó là: Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, hoạt động hiệu quả; nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của Công ty và các đơn vị thành viên; Tập trung lãnh đạo các cấp ủy, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng đã đề ra; tích cực, chủ động thực hiện việc bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia thực hiện các chương trình an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, quốc phòng theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu đánh giá tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn văn Quý – UVBTV, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã ghi nhận những kết quả mà Đảng ủy Công ty đã đạt được trong một năm qua; đồng thời đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Công ty tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng; quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng các chi bộ trực thuộc phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, quy hoạch cấp ủy; chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quan tâm đến công tác phát triển đảng; ...

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Đông đã điểm lại những ưu điểm và hạn chế để có các giải pháp kịp thời khắc phục trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, chi bộ trực thuộc, tổ chức đoàn thể, đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc Công ty cần quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Công ty đã đề ra.