Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam công bố Quyết định thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy

07:10 CH @ Thứ Sáu - 31 Tháng Ba, 2023

Ngày 31 tháng 3 năm 2023, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức lễ công bố các quyết định thành lập các ban tham mưu Đảng ủy Tập đoàn. Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ, có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối).

Phía Đảng ủy Tập đoàn có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phùng Quang Hiệp, UVBCH Đảng bộ Khối, Phó bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn; Uỷ viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Trưởng, Phó các Ban Đảng và cán bộ chuyên trách cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn cho biết, Đảng uỷ Tập đoàn đã quán triệt nội dung Quy định 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tập đoàn.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng và quyết định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và định biên, chính sách cán bộ, các ban xây dựng Đảng để đảm bảo nâng cao chất lượng của các cơ quan tham mưu, giúp việc trong việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Tập đoàn theo Quy định số 87 của Ban Bí thư.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn đã công bố Quyết định thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy gồm: Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy. Đồng thời công bố các quyết định bổ nhiệm, phân công, điều động cán bộ các cơ quan tham mưu giúp việc, gồm: phân công đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Tú, Ủy viên Ban Thường vụ, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy; đồng chí Lê Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng giám đốc, kiêm nhiệm giữ chức Thủ trưởng cơ quan kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn; điều động đồng chí Nguyễn Huy Quang, Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn thực hiện nhiệm vụ của Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Đảng uỷ Tập đoàn đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 87-QĐ/TW và Quy định 60-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương trong toàn Đảng bộ Tập đoàn. Đồng chí nhấn mạnh: Với việc thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng uỷ Tập đoàn và bố trí cán bộ chuyên trách để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã thể hiện sự nhận thức, quan tâm, đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, giúp Đảng uỷ Tập đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, góp phần bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó thực hiện nhiệm vụ chính trị là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng ủy Khối đã chỉ đạo sát sao Đảng ủy Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao trong đó có tái lập Ban tham mưu. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối trong thời gian tới để Tập đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng Đảng./.