Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

03:53 CH @ Thứ Ba - 31 Tháng Giêng, 2023

Sáng ngày 31 tháng 1 năm 2023, Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối) do đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Cùng đi với đoàn có các đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối; các đồng chí là Trưởng các Ban Tuyên giáo, Dân vận, Tổ chức, Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Văn phòng Đảng ủy Khối.

Đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp (Ủy ban) có đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch ủy ban.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía Đảng ủy Tập đoàn có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; đồng chí Phùng quang Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn.

Quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quý, phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn cho biết, Năm 2022, với sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng uỷ Tập đoàn và các cấp ủy đảng trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đạt được những kết quả ấn tượng, các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, nền nếp, đúng quy định; Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới

Đảng uỷ Tập đoàn và các cấp ủy đảng trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2022, toàn Đảng bộ Tập đoàn kết nạp được 85 đảng viên mới vượt 70% chỉ tiêu so với kế hoạch; tổ chức Đảng Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 19,35%; tổ chức Đảng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 71%; tổ chức Hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 9,67%; Đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 13,13%, Đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 79,46%, Đảng viên Hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 3,5%.

Trong năm 2022 Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) ước đạt 61.057 tỷ đồng, bằng 122% so với kế hoạch năm 2022; tăng 21% so với cùng kỳ năm 2021; Doanh thu ước đạt 62.262 tỷ đồng (doanh thu đạt cao nhất từ trước đến nay), bằng 119% so với kế hoạch năm 2022, tăng 17% so với thực hiện năm 2021; Lợi nhuận ước đạt 6.023 tỷ đồng, tăng 3.890 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021.. 

Triển khai đồng bộ, quyết liệt để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra

Xác định năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025, Đảng ủy Tập đoàn đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và cấp có thẩm quyền, để  ban hành Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 12 tháng 01 năm 2023 về nhiệm vụ công tác năm 2023 đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện trong năm 2023, đồng thời triển khai tới các cấp ủy trực thuộc và các công ty, đơn vị thành viên trong Tập đoàn để thực hiện trên tất cả các mặt: về công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tập đoàn về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên và người lao động; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ công nhân viên chức và người lao động tại các đơn vị thành viên, kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn để yên tâm lao động sản xuất kinh doanh cùng doanh nghiệp; triển khai và thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 35 của Đảng ủy Tập đoàn, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Bên cạnh đó, Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, phấn đấu Đảng bộ Tập đoàn đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, năm 2023 đạt các chỉ tiêu về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng viên, Phấn đấu đạt trên 90% số Chi, Đảng bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; Trên 90% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc thực hiện tốt Quy định 22 -QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 03/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương... Đảng ủy Tập đoàn quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 với Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) năm 2023 là 61.067 tỷ đồng, bằng ước thực hiện năm 2022; Doanh thu năm 2023 là 63.185 tỷ đồng, tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2022; Lợi nhuận cộng hợp năm 2023 đạt 3.776 tỷ đồng, giảm 37,3% so với ước thực hiện năm 2022.

Tại buổi làm việc, các ý kiến góp ý đã được đồng chí Nguyễn Phú Cường tiếp thu và giải trình về cơ cấu tổ chức nhân sự bổ sung cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và các Ban sau khi Đề án Thành lập Đảng bộ toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trực thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương được phê duyệt để Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo toàn diện, mọi mặt hoạt động của các đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Tập đoàn đã đạt được trong năm 2022 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, đó là tiền đề, là nền tảng để Đảng bộ Tập đoàn tự tin, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện và tốt hơn trong năm 2023. Đồng thời đồng chí cũng lưu ý Đảng bộ Tập đoàn quan tâm các nội dung về: Thực hiện tổ chức bộ máy đồng bộ khi đề án thành lập Đảng bộ Tập đoàn được phê duyệt; Kiện toàn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn; Chú trọng công tác kiểm tra- giám sát, nhất là ở các chi bộ nhỏ về cơ cấu tổ chức, ít về số lượng đảng viên; Lưu ý triển khai thực hiện thường xuyên các Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết số 21, Nghị quyết số 28 về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Xác định vị trí, vai trò của Tập đoàn trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, có các đề xuất với Trung ương, với Chính phủ về đề án, chiến lược lâu dài của Tập đoàn thông qua Đảng ủy Khối và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước... để xây dựng Đảng bộ Tập đoàn cho đồng bộ, xuyên suốt, tạo sự thống nhất, toàn diện.

Thay mặt Đảng bộ Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Dảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý của các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Khối và Ủy Ban Quản lý vốn, Đảng ủy Tập đoàn mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, của Ủy ban QLV để Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo.