Khởi động tháng Thanh niên và phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2023

10:51 SA @ Thứ Hai - 06 Tháng Ba, 2023

Thực hiện tháng thanh niên năm 2023, hướng tới lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) và năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Tập đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027, ngày 05/3/2023, tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam tổ chức lễ khởi động tháng Thanh Niên và phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tham dự buổi lễ có sự tham gia của các đồng chí: Nguyễn Văn Quý - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tập Đoàn; Lê Ngọc Quang - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng Giám đốc Tập Đoàn; Nguyễn Huy Thông - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; Nguyễn Văn Tú - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần DAP 2 Vinachem và gần 100 đoàn viên thanh niên của 19/19 cơ sở tổ chức Đoàn trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Anh Quyền - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn khối Doanh nghiệp Trung Ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập Đoàn đọc diễn văn Khởi động chương trình Hành động Tháng Thanh Niên. Đồng chí nhấn mạnh: các hoạt động trong Tháng Thanh niên là sự kiện khởi đầu cho các hoạt động xuyên suốt một năm của tất cả các tổ chức Đoàn cơ sở. Đây chính là môi trường thực tiễn để Đoàn viên Thanh niên phát huy được năng lực, sức sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đóng góp tài năng, trí tuệ, sức trẻ của mình vào cộng đồng, xã hội, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Tập đoàn và định hướng nội dung chỉ đạo của Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương. Đoàn Thanh niên Tập đoàn luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, cụ thể hóa các phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn bằng nhiều nội dung hoạt động thiết thực. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Tập đoàn cũng tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tham gia tốt các cuộc vận động “tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; đồng thời triển khai có hiệu quả các phong trào chương trình hành động, trong đó chương trình hành động tuổi trẻ sáng tạo đã được cụ thể hóa thành phong trào “Thanh niên xung kích đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp”. Phong trào này đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong xã hội, có được sức bật ở trong cộng đồng, tạo môi trường lành mạnh để các đoàn viên thanh niên có thêm ngọn lửa đam mê nhiệt huyết, tinh thần không ngại khó khăn góp phần vào sự phát triển bền vững của đơn vị, quê hương đất nước.

Đồng chí Nguyễn Anh Quyền cho biết, Ban thường vụ Đoàn thanh niên Tập đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Tết trồng cây mỗi dịp đầu xuân mới, đồng thời cũng nêu rõ mục tiêu của các Hoạt động của Đoàn thanh niên trong năm 2023:

Một là: Đoàn Thanh niên Tập đoàn sẽ bám sát chương trình công tác năm của Ban thường vụ Đoàn Tập đoàn để chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống của Đoàn Thanh Niên CS HCM và tuổi trẻ Việt Nam; tuyên truyền về tháng Thanh Niên, quán triệt và tuyên truyền trong Đoàn viên thanh niên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đoàn Toàn quốc lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022 - 2027, cũng như tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên CS HCM.

Hai là: Đoàn Thanh niên Tập đoàn sẽ bám sát sự định hướng và chỉ đạo của cấp Ủy đảng, ban lãnh đạo Đoàn cấp trên để thực hiện các hoạt động cần có tính hành động cao, tiết kiệm nhằm tạo được sự đồng thuận của xã hội và cán bộ nhân viên tại đơn vị, cũng như khơi dậy tinh thần xung kích của Đoàn viên Thanh niên, đặc biệt là thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong hoạt động chuyển đổi số tại đơn vị; đồng thời thực hiện các công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong tháng Thanh niên.

Ba là: Mỗi cấp bộ Đoàn cần tuyên truyền cho đoàn viên Thanh niên hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chăm sóc và bảo vệ cây xanh cũng như công tác bảo vệ môi trường. Mỗi  đoàn viên, mỗi bạn trẻ phấn đấu trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh. Mỗi một cấp bộ Đoàn phấn đấu có công trình thanh niên chăm sóc, xây dưng vườn cây Thanh niên.

Bốn là: Đoàn Thanh niên Tập đoàn đẩy mạnh tổ chức các hoạt động đồng hành hỗ trợ thanh niên khu vực đặc thù như tổ giao lưu văn nghệ; thăm hỏi tặng quà đối với thanh niên công nhân; cũng như tổ chức tập huấn, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thật, tư vấn giới thiệu việc làm.

Năm là: Đoàn Thanh niên Tập đoàn thường xuyên làm tốt công tác củng cố xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng; tổ chức đối ngoại trao đổi với các cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chính quyền, các cấp bộ Đoàn; đồng thời kết nạp Đoàn viên Thanh niên mời. Đoàn Thanh niên Tập đoàn sẽ hướng dẫn bồi dưỡng lớp đoàn viên nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn, tích cực tuyên truyền cho thanh niên tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phó Tống Giám đốc Lê Ngọc Quang và Đồng chí Nguyễn Anh Quyền tặng quà các công nhân lao động đang công tác tại DAP 2- Vinachem 
Đồng chí Nguyễn Huy Thông chủ tịch Công Đoàn Công Nghiệp Hóa chất và Đồng chí Đào Văn Đức, Bí thứ Đoàn Công ty mẹ Tập Đoàn trao quà cho các công nhân lao động đang công tác tại DAP 2- Vinachem.

Mong rằng trong tháng hành động này các đoàn viên Thanh niên chúng ta tích cực tham gia, hưởng ứng lời kêu gọi, phát huy tốt giá trị truyền thống tốt đẹp của Đoàn Thanh niên.