Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chỉ đạo kế hoạch thực hiện các ý kiến, kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

10:50 SA @ Thứ Sáu - 19 Tháng Tám, 2022

Ngày 18/08/2022, ông Nguyễn Phú Cường - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có buổi làm việc, kiểm tra thực địa nhằm chỉ đạo kế hoạch thực hiện các ý kiến, kết luận của Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính ngày 13/08/2022  tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình (Công ty).

Cùng tham dự buổi làm việc có ông Hoàng Mạnh Thắng – Thành viên HĐTV Tập đoàn; ông Lê Hoàng – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; đại diện Ban Đầu tư Xây dựng ; đại diện Ban Kỹ thuật; Lãnh đạo cùng đại diện các phòng - ban Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Công ty, đại diện Ban Đầu tư, đại diện Ban Kỹ thuật về kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, ông Nguyễn Phú Cường - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đưa ra một số ý kiến chỉ đạo: 

Công ty cần phối hợp với các Ban chức năng tích cực giải quyết các vấn đề về hợp đồng EPC với nhà thầu theo yêu cầu của Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước; Đảm bảo duy trì sản xuất ổn định trong toàn hệ thống, ổn định việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động; Thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo vệ sinh công nghiệp như thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải trong toàn nhà máy; Duy trì kết nối hệ thống quan trắc môi trường với Sở Tài nguyên môi trường; Sớm triển khai kế hoạch áp dụng theo ISO 9000, ISO 14000; Phối hợp chặt chẽ, làm việc với TKV để đảm bảo nguồn cung cấp đủ than cho sản xuất; Tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh.