Công ty CP Cao su Sao vàng: Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2022

05:00 CH @ Thứ Bảy - 14 Tháng Năm, 2022

Ngày 14/5/2022, Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty CP Cao su Sao Vàng năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Thành viên HĐTV Tập đoàn; Hồ Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; Ngô Xuân Tùng, Chánh Văn phòng Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; Đồng chí Cao Đắc Tiến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận Thanh Xuân; Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty, Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Lê Đình Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty. Tham dự Hội nghị còn có 103 đại biểu đại diện cho 825 cán bộ, người lao động Công ty CP Cao su Sao Vàng.

Đoàn Chủ tịch hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, năm 2021, dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội đồng Quản trị, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và sự nỗ lực cống hiến của tập thể CBNLĐ, Công ty CP Cao su Sao Vàng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và trên tất cả các lĩnh vực công tác. Chủ động nghiên cứu, tham mưu nhiều giải pháp phù hợp nhằm thực hiện hiệu quả tiết giảm chi phí sản xuất, tiến tới đảm bảo thu nhập, chế độ chính sách cho người lao động được ở mức cao nhất, tốt nhất trong điều kiện có thể. Năm qua, cùng với Ban Lãnh đạo Công ty, các đơn vị sản xuất kinh doanh đã  hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo chất lượng sản phẩm, thị trường tiêu thụ, nội bộ đơn vị đoàn kết, đảm bảo ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Hùng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Công ty vẫn tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trước những đợt bùng phát dịch trên khắp các tỉnh, thành phố. Chủ động xây dựng các biện pháp ứng phó phù hợp với mức độ lây lan của dịch bệnh nhằm đảm bảo việc phòng chống dịch trong tình hình mới và nhiệm vụ ổn định chất lượng sản phẩm, phát triển thị trường hiệu quả. Công ty cũng đẩy nhanh việc thực hiện tiêm phòng vắc-xin, đến nay 100% người lao động đã hoàn thành tiêm mũi 2 và đang tích cực triển khai tiêm mũi 3 cho người lao động.
Bước sang năm 2022, nhận định tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới tiếp tục còn diễn biến phức tạp, khó lường. Ngành Cao su sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng, chưa có dấu hiệu phục hồi hoàn toàn. Trước thực tế đó, tập thể người lao động Công ty CP Cao su Sao Vàng tập trung nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực chuyên môn cho Ban điều hành, Hội đồng Quản trị để lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022. Đảm bảo cân đối thu, chi trên tinh thần duy trì các khoản chi cho các hoạt động thường xuyên ở mức độ tiết giảm tối đa và thu nhập của người lao động luôn ổn định.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Tổng Giám đốc Công ty giải đáp các kiến nghị từ người lao động

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động tại các đơn vị; tổng hợp các kiến nghị từ người lao động; đánh giá kết quả thực hiện TƯLĐTT và NQLĐ của Công ty; các biện pháp cải thiện điều kiện việc làm cho người lao động và việc tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ liên quan đển người lao động trong Công ty.

Tại Hội nghị, đại diện Phòng Tài chính Kế toán đã trình bầy báo cáo công khai về việc trích lập và sử dụng quỹ phúc lợi, trích kinh phí Công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty. Hội nghị cũng đã được nghe  báo cáo đánh giá tình hình, kết quả tổ chức hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của Phòng Kỹ thật Cơ năng về công tác bảo hộ lao động.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam Hồ Thị Mai Hương đã biểu dương, ghi nhận những thành tích đóng góp rất quan trọng của tập thể cán bộ, người lao động Công ty CP Cao su Sao Vàng trong năm 2021 đối với Công ty nói riêng và  Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nói chung. Với tinh thần quyết liệt, thi đua đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định, phát triển thị trường, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

Năm 2022, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Lê Đình Hùng đã đề nghị CBNLĐ Công ty tăng cường phối hợp trong công tác tham mưu cho Lãnh đạo Công ty điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung vào 7 lưu ý trọng tâm sau: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CNVLĐ tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua lao động sáng tạo, tiết kiệm chi phí nhăm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành đem lại hiệu quả cao nhất; (2) Tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; (3) Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Công ty năm 2022; (4) Các cấp ủy Đảng và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đến người lao động nhằm tạo sự đoàn kết, nhất trí tạo nên sự đồng thuận phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022; (5) Tiếp tục hoàn thiện, tái sắp xếp công tác tổ chức, lãnh đạo theo hướng tinh gọn để phát triển; (6) Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể dục thể thao tại đơn vị nhằm nâng cao thể chất, đời sống tinh thần cho Người Lao động; (7) Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác an sinh xã hội tại đơn vị.

Đồng chí Hồ Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị thảo luận sối nổi, đã có 05 tham luận được trình bầy tại Hội nghị, trong đó tập trung đề cấp đến các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; công tác ứng dụng KHCN trong Công ty và giải pháp trong phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã công bố các quyết định khen thưởng của Công đoàn Công thương Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác sản xuất kinh doanh và công tác Công đoàn.

Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty CP Cao su Sao Vàng năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị là nơi người lao động được phát huy quyền dân chủ trực tiếp; tạo điều kiện để người lao động được biết, tham gia ý kiến liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm cuả người lao động trong việc tham gia quản lý, xây dựng đơn vị. Thông qua việc thực hiện dân chủ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phòng ngừa và hạn chế những tranh chấp trong doanh nghiệp; đồng thời góp phần thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.