Công ty Supe Lâm Thao: các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng đều tăng 2 con số

02:45 CH @ Thứ Tư - 05 Tháng Mười, 2022

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do chi phí nguyên liệu tăng cao, diện tích canh tác nông nghiệp bị thu hẹp, giá phân bón biến động khó lường… nhưng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm của Công ty Supe Lâm Thao vẫn tăng trưởng 2 con số.
Công ty Supe Lâm Thao: các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng đều tăng 2 con số

Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết  9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 của Công ty Supe Lâm Thao chiều ngày 3/10, bên cạnh những thuận lợi do tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, nhu cầu tiêu dùng tăng thì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do nguồn cung quặng Apatit cho sản xuất Supe lân không đủ, khiến Công ty phải giảm tải sản xuất dây chuyền Supe lân và A xít, làm chi phí chung tăng cao. Xung đột quân sự Nga – Ukraine vẫn diễn biến phức tạp, các chính sách về kinh tế của Trung Quốc,… khiến giá phân bón biến động khó lường; Diện tích canh tác nông nghiệp bị thu hẹp, nông dân bỏ ruộng ngày càng nhiều,... ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ phân bón của Công ty. Tuy nhiên, Công ty đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời khắc phục những khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống cho người lao động. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tăng 2 con số.

Cụ thể, kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022:  giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) của Công ty đạt 2.538 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.508 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,59 triệu đồng/người/tháng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đã được Công ty triển khai như tổ chức lại sản xuất, đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động tại các phân xưởng, xí nghiệp, tổ chức thành công Hội nghị tri ân khách hàng năm 2022, tổ chức lại hệ thống đại lý, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng độ phủ sóng phân bón Lâm Thao trên trị trường, bán phân bón trả chậm cho bà con nông dân, tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón bà con nông dân…

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2022 trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, Tổng Giám đốc Công ty Phạm Thanh Tùng đề nghị toàn thể cán bộ, người lao tạo cùng Công ty vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, lao động sáng tạo, cùng Công ty vượt qua khó khăn thách thức, phát triển sản xuất kinh doanh, đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi công nghệ số tại Công ty, cải tiến và quản lý công tác gắn tem thông minh có gắn mã QR-code trên bao bì sản phẩm…

Ý tưởng hay - Thưởng ngay sáng kiến

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo với chủ đề “Ý tưởng hay - Thưởng ngay sáng kiến” nhằm khơi dậy, tạo điều kiện và phát huy hơn nữa trí tuệ nội lực của người lao động trong lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến tiết kiệm, khắc phục các tồn tại để nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng, an toàn, môi trường, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Từ đó, khích lệ người lao động tích cực suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo trong công việc được giao; mạnh dạn đưa ra các ý tưởng, đề xuất cải tiến, tiết kiệm trong chính công việc của mình, làm lợi cho người lao động, đơn vị và Công ty.

Ông Phạm Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty trao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho các đơn vị

Tổng Giám đốc Công ty, Phạm Thanh Tùng cho biết: Các ý tưởng, đề xuất dù nhỏ đều được trân trọng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thử nghiệm. Đối với những ý tưởng, đề xuất cần phải có sự hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính, nhân lực và các điều kiện khác, chỉ cần phòng chức năng và lãnh đạo Công ty xem xét thấy có tính khả thi thì Công ty sẽ hỗ trợ để triển khai thực hiện. Người lao động có ý tưởng sẽ được “thưởng nóng ngay” theo các mức do Hội đồng đánh giá các ý tưởng, đề xuất cải tiến của Công ty quy định nếu ý tưởng, đề xuất đó được đánh giá là có tính khả thi (ngoài phần thưởng sáng kiến theo quy định hiện hành). Thời gian phát động thực hiện từ tháng 10 năm 2022.