3 dự án phân bón thuộc Vinachem đã hoàn thành khắc phục các tồn tại

10:31 SA @ Thứ Sáu - 26 Tháng Năm, 2023

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, DAP số 2-Vinachem và Đạm Ninh Bình đã hoàn thành khắc phục các tồn tại và hoạt động có lãi. 

Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Khái làm việc tại DAP số 2 - Lào Cai.

Chỉ đạo sát sao khắc phục các tồn tại trực tiếp và gián tiếp

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam vừa có báo cáo số 144 về kết quả khắc phục các tồn tại trong công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN) và bảo vệ môi trường (BVMT) tại các Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình do Tập đoàn quản lý.

Theo đó, ngay sau khi có kết luận của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các Ban Kỹ thuật, Đầu tư Xây dựng chủ động kiểm tra, giám sát, đôn đốc và yêu cầu các đơn vị khắc phục các tồn tại về công tác ATVSLĐ, PCCN, BVMT.

Tập đoàn thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát việc khắc phục các tồn tại theo phương thức trực tiếp và gián tiếp, đồng thời cử cán bộ giám sát thường xuyên nội dung công việc liên quan của các đơn vị.

Các tồn tại của các dự án thuộc Vinachem đến nay cơ bản đã được khắc phục, xử lý theo chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước và Chính phủ.

Kết quả giám sát định kỳ lần 1 cho thấy: Đối với Công ty Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem, ngày 13/10/2022, Tập đoàn đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem về Dự án đầu tư xử lý, tái chế chất thải gyps và công tác an toàn khu vực bãi thải gyps.

Sau buổi họp, Tập đoàn đã ban hành văn bản số 1549/TB-HCVN chỉ đạo Người đại diện phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xử lý, tái chế chất thải gyps, có các giải pháp để bảo đảm an toàn môi trường đối với khu vực bãi thải.

Ngày 16/11/2022, Tập đoàn đã ban hành văn bản số 1678 chỉ đạo người đại diện phối hợp với HĐQT Công ty khắc phục các tồn tại trong công tác ATVSLĐ, PCCN, BVMT theo kết luận.

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đã sản xuất có lãi năm 2022.

Đối với Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc: Ngày 8/11/2022, Tập đoàn đã làm việc với người đại diện vốn Tập đoàn tại Công với nội dung kiểm tra kết quả khắc phục các vấn đề còn tồn tại được nêu tại kết luận số 1091 ngày 18/8/2022.

Ngay sau khi kiểm tra, Tập đoàn đã ban hành văn bản số 1670/TBHCVN (ngày 14/11/2022) chỉ đạo đơn vị khẩn trương khắc phục các vấn đề còn tồn tại về công tác ATVSLĐ, PCCN, BVMT theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn.

Đối với Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình: ngày 10/11/2022, Tập đoàn đã làm việc tại Công ty với nội dung kiểm tra kết quả khắc phục các tồn tại về công tác ATVSLĐ, PCCN, BVMT theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn tại văn bản số 1094.

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đơn vị trong hoạt động sản xuất, đồng thời chỉ ra các tồn tại cần khắc phục và có các giải pháp để đảm bảo tiến độ khắc phục các tồn tại.

Ngay sau buổi kiểm tra, Tập đoàn đã ban hành văn bản số 1671/TBHCVN ngày 14/11/2022 yêu cầu đơn vị khẩn trương khắc phục các vấn đề còn tồn tại về công tác ATVSLĐ, PCCN, BVMT; yêu cầu đơn vị (Ban Kỹ thuật phối hợp) xây dụng phương án khắc phục các tồn tại đã nêu.

Từ ngày 22 - 24/3/2023, thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ lần 2, Tập đoàn đã làm việc lần lượt tại các đơn vị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty Cổ phần DAP số 2-Vinachem để rà soát, cập nhật kết quả khắc phục các vấn đề còn tồn tại về công tác ATVSLĐ, PCCN, BVMT.

Sản xuất phân ure tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

Sau 6 tháng thực hiện khắc phục các tồn tại nói trên, các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai công tác khắc phục những tồn tại về ATVSLĐ, PCCN, BVMT.

Tại Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, công ty có 16 nội dung công việc phải thực hiện. Hiện tại, có 7 công việc đã hoàn thành, 8 công việc đang thực hiện đảm bảo tiến độ, 1 công việc chậm tiến độ, dự kiến trong quý II/2023 sẽ hoàn thành.

Tại Công ty Cổ phần DAP số 2-Vinachem có có 14 nội dung công việc phải thực hiện. Hiện tại, có 13 công việc đã hoàn thành, còn 1 nội dung công việc đang triển khai đảm bảo tiến độ.

Đối với công tác an toàn khu vực bãi thải gyps, sau 6 tháng khắc phục đã có rất nhiều chuyển biến tích cực.

Hiện, Công ty có nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn như đã lắp đặt hệ thống gồm 7 camera giám sát dọc trên thân đệ bãi gyps và hồ điều hòa.

Đầu tư nâng công suất hệ thống bơm nước róc điều tiết cân bằng nước từ bãi thải sang hồ điều hòa và từ hồ điều hòa về nhà máy (xử lý hoặc tái sử dụng) nhằm đảm bảo không để nước chảy ra ngoài môi trường khi mưa lớn kéo dài.

Tăng cường kiểm tra, giám sát bãi gyps hàng ngày và ghi chép vào sổ theo dõi đầy đủ tuân thủ theo phương án để có cơ sở đánh giá, phát hiện, xử lý kịp thời những nguy cơ mất an toàn.

Tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình có 11 nội dung công việc phải thực hiện. Hiện tại, có 5 nội dung công việc đã hoàn thành, có 2 nội dung công việc chưa có tiến độ kế hoạch (quan trắc online tháp tạo hạt urê và hệ thống thu hồi lưu huỳnh), có 4 nội dung công việc đang triển khai thực hiện theo đúng tiến độ.

3 dự án sản xuất phân bón của Vinachem đã khắc phục các tồn tại và hoạt động sản xuất có lãi. Ảnh: Nhà máy Đạm Ninh Bình.

Giảm lỗ, giảm lãi vay và bắt đầu có lãi

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cho biết, Bộ Chính trị đã có văn bản đồng ý về chủ trương, biện pháp cơ cấu lại nợ vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với 3 dự án sản xuất phân đạm nói trên. Bên cạnh đó cũng cơ cấu lại tài chính doanh nghiệp theo đề nghị của Ban cán sự Đảng Chính phủ.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của 3 dự án, doanh nghiệp này đã có nhiều kết quả.

Cụ thể, dự án cải tạo, mở rộng nhà máy sản xuất Đạm Hà Bắc trong năm 2022 vẫn đạt được kết quả hết sức nổi bật với hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt cao nhất từ trước tới nay khi lợi nhuận thực hiện là 1.779 tỷ đồng.

Dự án nhà máy sản xuất Đạm Ninh Bình trong năm 2022 có giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 6.009 tỷ đồng (bằng 134% so với kế hoạch năm và bằng 150% so với thực hiện năm 2021).

Tổng doanh thu ước đạt 6.039 tỷ đồng (bằng 135% với kế hoạch năm và đạt bằng 148% so với thực hiện năm 2021). Ước lãi 928 tỷ đồng (tăng lãi 856 tỷ đồng so với kế hoạch năm, tăng lãi 985 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021).

Dự án nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 - Lào Cai trong năm 2022 đạt lợi nhuận 1,5 tỷ đồng, giảm lỗ 317 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2022 và giảm lỗ 128 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021./.

Nguồn: