Phân bón có thể chịu thuế giá trị gia tăng 5%

11:13 SA @ Thứ Ba - 20 Tháng Chín, 2022

Mặt hàng phân bón có thể chuyển từ đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng sang đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5%.

Bộ Tài chính cho biết đây là đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp phân bón.

Hiện nay, theo khoản 3a Điều 5 Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) hiện hành thì phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trước tình hình chi phí phân bón tăng cao, các doanh nghiệp sản xuất phân bón kiến nghị sửa đổi Luật số 71/2014/QH13 theo hướng chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế sang đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất hợp lý để khấu trừ thuế các nguyên, vật liệu đầu vào và tăng thuế xuất khẩu phân bón; đồng thời, có chính sách khuyến khích sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ.

Để tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất phân bón trong nước, Bộ Tài chính cho biết đã trình Chính phủ để trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với phân bón. Theo đó, đề nghị chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang đối tượng chịu thuế GTGT 5%.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đang thực hiện nghiên cứu, rà soát, đánh giá các luật thuế, trong đó có Luật thuế GTGT để báo cáo Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung vào thời điểm thích hợp đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế và phù hợp với Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đã Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022.

Về chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành, mặt hàng phân bón nếu có giá trị tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm thì có thuế suất thuế xuất khẩu là 0%;

Đối với mặt hàng phân bón nếu có giá trị tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên có thuế suất thuế xuất khẩu 5%.

Theo Bộ Tài chính, thời gian gần đây, giá cả các nguyên liệu sản xuất phân bón trên thị trường thế giới và trong nước liên tục tăng. Theo đó, để góp phần hạ giá phân bón trong nước, ổn định nguồn cung, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo quản lý chặt chẽ, tránh gian lận trong quá trình thực hiện, căn cứ khung thuế suất quy định tại Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Bộ Tài chính đã có công văn gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp về dự thảo Nghị định của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, trong đó dự kiến trình Chính phủ quy định thống nhất một mức thuế suất thuế xuất khẩu là 5% đối với mặt hàng phân bón.

“Hiện nay, Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến các đơn vị và trình Chính phủ trong thời gian tới theo đúng quy trình của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật” – Bộ Tài chính cho biết.