Ắc quy Xe điện PINACO PL 8-190 - 8V - 190Ah

Mã sản phẩm:  

Hãng sản xuất
Công ty Cổ phần Pin - Acquy miền Nam (PINACO)