Ắc quy khô miễn bảo dưỡng Đồng Nai CMF 105D31L - 12V - 90Ah

Mã sản phẩm:  CMF – 31800 (R/L)

Hãng sản xuất
Công ty Cổ phần Pin - Acquy miền Nam (PINACO)