Ắc quy Dân dụng Đồng Nai N28 - 12V - 28Ah

Mã sản phẩm:  

Hãng sản xuất
Công ty Cổ phần Pin - Acquy miền Nam (PINACO)