Ắc quy Hybrid Đồng Nai NS40ZLS - 12V - 40Ah

Mã sản phẩm:  CMF – 80D26 (R/L)

Hãng sản xuất
Công ty Cổ phần Pin - Acquy miền Nam (PINACO)