Phân bón DAP Vinachem

Mã sản phẩm:  DAP 1

Phân bón Diamon phốt phát (DAP) là loại phân bón chứa đạm và lân