Oxy khí

Mã sản phẩm:  

Oxy khí có tên thương mại là Oxygen khí, số CAS: 7782-44-7, số UN: 1072, số EC: 231-956-9. Oxy là nguyên tố phi kim hoạt động mạnh nó có thể tạo thành hợp chất với hầu hết các nguyên tố khác. Ở điều kiện nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn hai nguyên tử Oxy kết hợp với nhau tạo thành phân tử Oxy không màu, không mùi, không vị có công thức O2