Phân ĐYT NPK 5.10.3

Mã sản phẩm:  NPKVD

Phân ĐYT NPK bón lót cho nhiều loại cây