Phân ĐYT NPK chuyên dùng bón cho Khoai tây

Mã sản phẩm:  NPKVD

Phân ĐYT NPK chuyên dùng bón cho Khoai tây, có hai loại: Phân ĐYT NPK 9.9.12 bón lót khoai tây và Phân ĐYT NPK 22.5.11 bón thúc khoai tây