Que hàn đặc chủng Vd.308-16

Mã sản phẩm:  Vd.308-16