VIDECI 2.5EC

Mã sản phẩm:  2.5EC

Thuốc trừ sâu nhóm cúc tổng hợp có tác động tiếp xúc và vị độc