Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh

05:02 CH @ Thứ Sáu - 22 Tháng Chín, 2023

Ngày 22/9/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức Hội nghị Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Lễ Ký kết Quy chế phối hợp, về phía Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP Hồ Chí Minh có đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Vũ Văn Yên, Phó Bí thư thường trực; đồng chí Nguyễn Thành Thơ, Phó Bí thư và các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Phùng Quang Hiệp, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối DNTƯ, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ và lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn và đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan Trung ương tại TP Hồ Chí Minh ký kết Quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp nêu rõ Quy chế thực hiện mối quan hệ phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam với Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi Đảng ủy đã được cấp trên quy định. Với mục đích phối hợp công tác nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Khối đối với các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị thuộc Tập đoàn có tổ chức đảng đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quy chế, việc phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn với Đảng ủy Khối tuân thủ Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước, Điều lệ của Tập đoàn, Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên được cấp trên và Trung ương quy định.

Đảng ủy Tập đoàn với Đảng ủy Khối sẽ phối hợp công tác về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Công tác tuyên giáo, công tác đào tạo lý luận chính trị; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Định kỳ mỗi năm một lần hoặc khi cần thiết, Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Khối thông báo cho nhau bằng những hình thức phù hợp về những vấn đề có liên quan đến tình hình hoạt động và kế hoạch công tác của mỗi bên để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện. Khi cần thiết, Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Khối tổ chức rút kinh nghiệm việc phối hợp công tác; đề ra chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa hai cấp ủy trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định việc ký kết quy chế phối hợp giữa hai bên là việc làm rất cần thiết và trong quá trình thực hiện quy chế, nếu Đảng ủy Tập đoàn cần phối hợp nội dung gì thì hai bên sẽ trao đổi và cùng nhau thực hiện sao cho hỗ trợ các cơ sở Đảng, các đơn vị đóng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng cũng như nhiệm vụ chính trị của mình. Đồng chí cũng cảm ơn Đảng ủy Tập đoàn, các đơn vị của Tập đoàn đã luôn đồng hành, hỗ trợ cho Đảng ủy Khối, đặc biệt là công tác an sinh xã hội và mong rằng Đảng ủy Tập đoàn và các đơn vị tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho Đảng ủy Khối.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu

Tại Lễ Ký kết, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh, Đảng ủy Tập đoàn luôn xác định tầm quan trọng mối quan hệ giữa các đơn vị với các đảng bộ địa phương là điều sống còn, nếu dời địa phương ra thì doanh nghiệp sẽ không thành công được do đó cần phải có sự phối hợp chặt chẽ thì doanh nghiệp mới phát triển được. "Quy chế phối hợp được ký kết là văn bản hết sức quan trọng và có tính kế thừa cao" - đồng chí khẳng định.

Đồng chí cũng cảm ơn Đảng ủy Khối trong thời gian qua đã hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, các đơn vị đóng trên địa bàn củng cố, xây dựng và phát triển và mong rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Đảng ủy Khối trong mọi mặt công tác. Đồng thời đồng chí cũng bày tỏ mong muốn, thông qua việc ký kết Quy chế phối hợp giữa hai bên, hai bên sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ để đạt hiệu quả tốt nhất, góp phần tích cực để hoàn thành nhiệm vụ của mỗi bên.

Một số hình ảnh: