Đại hội Chi đoàn Cơ quan Công ty mẹ- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

03:23 CH @ Thứ Tư - 27 Tháng Mười Một, 2019

Ngày 27 tháng 11 năm 2019, Chi đoàn Cơ quan Công ty Mẹ -Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức Đại hội Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019 Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Bùi Thế Chuyên, Phó Tổng giám đốcTập đoàn; đồng chí Nguyễn Huy Thông, Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; đồng chí Phạm Văn Chương, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Tập đoàn.

Đại hội đã được nghe đồng chí Trần Thắng, Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tập đoàn báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017- 2019, phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019- 2022; Báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành Chi đoàn Tập đoàn nhiệm kỳ 2017- 2019, trong đó nhấn mạnh, mặc dù còn tồn tại những khó khăn, hạn chế nhất định, tuy nhiên với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát có định hướng của Đảng ủy Tập đoàn, Lãnh đạo Tập đoàn, BTC Đảng ủy Tập đoàn, Đoàn thanh niên Tập đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua tiếp tục được triển khai sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm,…. đã góp phần tạo động lực, niềm tin để đoàn viên thanh niên Cơ quan Tập đoàn tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua trong hoạt động SXKD; các phong trào sáng tạo trẻ, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thông qua các hoạt động đã bồi dưỡng và giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hoạt động về an sinh xã hội, hiến máu nhân đạo… Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Chi đoàn 02 năm liền là đơn vị tiên tiến, tập thể chi đoàn và một số cá nhân được Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, Đoàn Tập đoàn tặng Bằng khen và Giấy khen. Những kết quả đạt được của Chi đoàn và Đoàn viên Chi đoàn trong nhiệm kỳ qua đã góp phần vào việc thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD và nhiệm vụ Chính trị của Tập đoàn.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các nội dung triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đảm bảo đúng tiến độ, hoạt động Chi đoàn đã kết hợp tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tình yêu đất nước, truyền thống của Tập đoàn. Đẩy mạnh việc học tập và tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số - 05 CT/TW của Bộ Chính trị Hướng dẫn số 786-HD/ĐU ngày 21/7/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về học tập, sinh hoạt chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, Công văn số 1601-CV/ĐTNK-TG ngày 14/8/2017 của Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc triển khai thực hiện chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017...

Trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn: các đoàn viên Chi đoàn tích cực tham gia nghiên cứu ở nhiều mức độ đối với các nhiệm vụ khoa học...

Trong các phong trào đoàn có sự chủ động, sáng tạo, bám sát nhu cầu thanh viên, nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn. Bên cạnh đó, Chi đoàn đã tạo điều kiện cho đoàn viên phấn đấu, cống hiến và trưởng thành, góp phần thúc đầy đưa công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, khẳng định được vị trí vai trò của tổ chức đoàn trong cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đảng ủy Tập đoàn ghi nhận những thành tích đạt được của Chi đoàn trong nhiệm kỳ qua, khẳng định các đoàn viên trong chi đoàn đều có những trưởng thành nhất định, tuy nhiên, trước bối cảnh mới, đặc biệt là tác động của cuộc cách mạng 4.0, đòi hỏi mỗi đoàn viên trong chi đoàn cần quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, có những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong các nhiệm vụ được giao, nhằm góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển.

Về phía đoàn thanh niên, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn đánh giá cao những hoạt động đoàn của Chi đoàn Cơ quan Tập đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, có nhiều hoạt động của Chi đoàn là điểm sáng trong hoạt động của Đoàn Tập đoàn, công tác chuẩn bị đại hội nghiêm túc, chu đáo và đúng theo hướng dẫn của Đoàn cấp trên. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư đoàn Tập đoàn mong muốn các đoàn viên tham gia nhiều hơn nữa với các hoạt động của Đoàn cấp trên, đa dạng hơn nữa các hình thức hoạt động đoàn và phong trào thanh niên.

Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đại hội Chi đoàn Cơ quan Tập đoàn là bầu BCH Chi đoàn Tập đoàn nhiệm kỳ 2019-2022. Với sự đồng thuận và tín nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn Cơ quan Tập đoàn với 05 đồng chí là các gương mặt tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn, bao gồm: đông chí Nguyễn Anh Quyền, đồng chí Phạm Thị Huyền, đồng chí Phạm Quốc Đại, đồng chí Bùi Anh Đức và đồng chí Đào Văn Đức.

Đại hội Chi đoàn Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2019- 2022 là Đại hội thể hiện ý chí nguyện vọng và quyết tâm của toàn thể đoàn viên thanh niên với mục tiêu phấn đấu xây dựng Chi đoàn Cơ quan Tập đoàn ngày càng vững mạnh. Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn vững bước, tự tin dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

HỒNG LIÊN