Đoàn TNCS HCM VINACHEM: Tiếp nhận 08 tổ chức Đoàn

08:47 SA @ Thứ Hai - 17 Tháng Tám, 2020

Sáng 13/8/2020, tại Trụ sở Văn phòng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị tiếp nhận 08 tổ chức Đoàn, với 671 đoàn viên khu vực phía Nam về sinh hoạt tại Đoàn Thanh niên Tập đoàn.

Thực hiện Thông báo số 2097-TB/ĐU, ngày 20/5/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc nhất trí để Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn tiếp nhận 08 tổ chức Đoàn và Đoàn viên từ Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Bộ Công thương tại Tp. Hồ Chí Minh về Đoàn thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Bùi Trọng Nghĩa - Bí thư Đoàn Khối cơ sở Bộ Công thương tại Tp. HCM; Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Đoàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn; các đồng chí đại diện cấp ủy của 08 đơn vị có tổ chức Đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên của 08 tổ chức Đoàn được tiếp nhận về Đoàn Tập đoàn.

08 tổ chức Đoàn với tổng số Đoàn viên là 671 đồng chí được chuyển giao về trực thuộc Đoàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam gồm có: Đoàn Thanh niên Công ty CP Phân bón Miền Nam (với 71 đoàn viên); Đoàn Thanh niên Công ty CP Phân bón Bình Điền (với 106 đoàn viên); Đoàn Thanh niên Công ty CP Hơi Kỹ nghệ Que hàn (với 33 đoàn viên); Đoàn Thanh niên Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam (với 232 đoàn viên); Đoàn Thanh niên Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam (với 23 đoàn viên); Đoàn Thanh niên Công ty CP Pin ắc quy Miền Nam (với 155 đoàn viên); Đoàn Thanh niên Công ty CP bột giặt LIX (với 25 đoàn viên); Đoàn Thanh niên Công ty CP Hóa chất cơ bản Miền Nam (với 27 đoàn viên).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn đã có những nhận định sát sao và giao nhiệm vụ cụ thể cho Đoàn Thanh niên Tập đoàn trong thời gian tới, đặc biệt là việc phát huy tinh thần xung kích tình nguyện góp phần vào thắng lợi trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị cũng như sự thành công chung của Tập đoàn.

Đây được xem là một bước chuyển mình, mốc son mới, một thử thách mới với công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tập đoàn. Hy vọng rằng, với sự đoàn kết, xung kích, sáng tạo và quyết tâm cao của tập thể BCH, đoàn viên, thanh niên, phong trào thanh niên Tập đoàn sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn.

Sau khi tiếp nhận thêm 08 tổ chức Đoàn phía Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hiện nay có 19 tổ chức Đoàn trực thuộc với hơn 2.000 Đoàn viên Thanh niên.