VINACHEM: Công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ

09:41 SA @ Thứ Ba - 16 Tháng Tư, 2024

Ngày 16/4/2024, tại cuộc họp giao ban Tập đoàn, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ một số Ban tham mưu Tập đoàn. Cụ thể:

Ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã ký các Quyết định:

- Quyết định số 47/QĐ-HCVN ngày 27 tháng 2 năm 2024, bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Thanh Sơn giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán Nội bộ Tập đoàn.

- Quyết định số 46/QĐ-HCVN ngày 27 tháng 2 năm 2024, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Vân Hoa giữ chức vụ Phó Trưởng ban, Ban Kiểm toán Nội bộ Tập đoàn.

- Quyết định số 86/QĐ-HCVN ngày 28 tháng 3 năm 2024, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Trưởng ban, Phụ trách Ban Thư ký Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giữ chức vụ Trưởng ban, Ban Thư ký Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

- Quyết định số 89/QĐ-HCVN ngày 28 tháng 3 năm 2024, bổ nhiệm có thời hạn ông Đào Văn Đức, Chuyên viên Ban Thư ký Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giữ chức vụ Phó Trưởng ban, Ban Thư ký Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Ông Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã ký các Quyết định:

- Quyết định số 66/QĐ-HCVN ngày 25 tháng 3 năm 2024, bổ nhiệm có thời hạn bà Chu Phương Linh - Chuyên viên Văn phòng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

- Quyết định số 68/QĐ-HCVN ngày 25 tháng 3 năm 2024, bổ nhiệm có thời hạn bà Lưu Thanh Hồng - Chuyên viên Văn phòng, Thư ký Tổng giám đốc Tập đoàn giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.