Nhập khẩu phân bón 11 tháng năm 2022 trị giá trên 1,46 tỷ USD

03:57 CH @ Thứ Sáu - 16 Tháng Mười Hai, 2022

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2022 cả nước nhập khẩu 330.785 tấn phân bón, tương đương 161,73 triệu U SD, giá trung bình 488,9 USD/tấn, tăng nhẹ cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 10/2022, với mức tăng tương ứng 2,7%, 4,9% và 2,1%. So với tháng 11/2021 thì giảm 15,5% về lượng, nhưng tăng 2,4% kim ngạch và tăng 21% về giá.

Trong tháng 11/2022 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc giảm nhẹ 4,8% về lượng, giảm 3,2% kim ngạch, nhưng tăng 1,7% về giá so với tháng 10/2022, đạt 183.558 tấn, tương đương 81,39 triệu USD, giá 443,4 USD/tấn; So với tháng 11/2021 thì tăng 11,2% về lượng, tăng 36% kim ngạch và tăng 22,4% về giá. Nhập khẩu từ thị trường Nga tháng 11/2022 liên tục giảm rất mạnh, giảm 99% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 10/2022, đạt 454 tấn, tương đương trên 322.830 USD; so với tháng 11/2021 cũng giảm mạnh 96% về lượng, giảm 94% kim ngạch.

Tính chung trong 11 tháng năm 2022 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt trên 3,1 triệu tấn, trị giá trên 1,46 tỷ USD, giá trung bình đạt 471,4 USD/tấn, giảm 26,1% về khối lượng, nhưng tăng 12% về kim ngach và tăng 51,6% về giá so với cùng kỳ năm 2021. Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 51% trong tổng lượng và chiếm 45,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 1,58 triệu tấn, tương đương 665,96 triệu USD, giá trung bình 420,8 USD/tấn, giảm 14,7% về lượng, nhưng tăng 22% về kim ngạch và tăng mạnh 43% về giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tiếp đến thị trường Nga đứng thứ 2, chiếm 7% trong tổng lượng và chiếm 10,7% trong tổng kim ngạch, với 216.678 tấn, tương đương 155,79 triệu USD, giá trung bình 719 USD/tấn, giảm 34,9% về lượng, nhưng tăng 36,7% về kim ngạch và tăng mạnh 110% về giá so với 11 tháng đầu năm 2021.

Nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 243.892 tấn, tương đương 149,5 triệu USD, giảm mạnh 47,9% về lượng, giảm 13,3% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 7,9% trong tổng lượng và chiếm 10,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP đạt 2,29 triệu tấn, tương đương 934,25 triệu USD, giảm 16,6% về lượng nhưng tăng 16,8% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 73,7% trong tổng lượng và chiếm 63,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTTP đạt 470.675 tấn, tương đương 142,91 triệu USD, giảm 15,5% về lượng nhưng tăng 10,6% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 15,2% trong tổng lượng và chiếm 9,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Nhìn chung, trong 11 tháng năm 2022 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường giảm về khối lượng nhưng tăng về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu phân bón 11 tháng năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/12/2022 của TCHQ)