Giới thiệu Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

03:21 CH @ Thứ Tư - 03 Tháng Hai, 2010

CÔNG ĐOÀN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VIỆT NAM

Thành lập

Ngày 6 tháng 5 năm 1997 theo Quyết định số 649/QĐ - TLĐ ngày 6 tháng 5 năm 1997 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tổ chức tiền thân là Công đoàn Hóa chất Việt Nam (thành lập từ 23 tháng 1 năm 1973)

Ngày 08 tháng 02 năm 2010, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã có Quyết định số 46/QĐ-CĐCT về việc đổi tên Công đoàn Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam thành Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Tổ chức

Chủ tịch:  Ông Nguyễn Huy Thông

Phó chủ tịch:  Bà Hồ Thị Mai Hương

Địa chỉ: Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại:(024)38259089

Fax:(024)9330105

E-mail:mailto:[email protected]

Các ban và công đoàn cơ sở

* Văn phòng - ĐT: (024)39330014; 39332113; 38259089.

* Ban Kinh tế - Pháp luật. ĐT: (024) 38259089.

* Ban Tài chính. ĐT: (024)38259089.

* Ban Nữ công - Tuyên giáo. ĐT: (024)38259089.

* Ban Tổ chức - Đào tạo - ĐT: (024)38259089.

* 51 công đoàn cơ sở ở các công ty, đơn vị trực thuộc Tập đoàn (số liệu năm 2010).

Lĩnh vực hoạt động:

1. Tham gia quản lý.

- Cùng lãnh đạo Tập đoàn xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương và các quy chế phân phối.

- Đề xuất các giải pháp tổ chức sản xuất hợp lý góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động.

- Tham gia phong trào an toàn vệ sinh lao động và công tác môi trường trong Tập đoàn.

- Góp ý, tham gia với chính quyền về sắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

2. Tổ chức và chỉ đạo các phong trào thi đua của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

- Thi đua tập hợp ý tưởng sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa và tiết kiệm trong sản xuất.

- Thi đua Xanh - Sạch - Đẹp và đảm bảo an toàn lao động

- Thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo".

- Thi đua liên kết giữa các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn, trong nước và quốc tế.

- Thi đua phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

3. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và bảo vệ chăm lo lợi ích của người lao động trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

4. Tổ chức và làm đầu mối các hoạt động xã hội trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.