Tập huấn về các văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động năm 2019

04:00 CH @ Thứ Sáu - 02 Tháng Tư, 2021

Ngày 01/4/2021, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tổ chức lớp Tập huấn về các văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động năm 2019. Tới dự và quán triệt có đồng chí Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương.

Về phía Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam có đồng chí Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất cùng hơn 60 học viên là các đồng chí Chủ tịch công đoàn, phó chủ tịch công đoàn, cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ sở và các đồng chí làm công tác tổ chức nhân sự tại các đơn vị thành viên Tập đoàn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam nhấn mạnh: Bộ luật Lao động là văn bản quan trọng nhất sau Hiến pháp quy định về quyền, nghĩa vụ của Người lao động và Người sử dụng lao động trong quan hệ lao động. Với tư cách là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động thì mỗi cán bộ Công đoàn cần phải nằm vững Bộ luật Lao động, chỉ khi nắm vứng thì mới bảo vệ người lao động được tốt nhất, đưa đến gần hơn với người lao động. Đồng chí cũng đề nghị các học viên tham dự tập huấn cần tích cực trao đổi, liên hệ với thực tiễn, đối chiếu với những quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe giảng viên Đỗ Ngân Bình đến từ Trung tâm Tư vấn Pháp luật, Trường Đại học Luật giới thiệu các nội dung mới của Bộ Luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (tập trung vào Nghị định 145/2020/NĐ-CP và Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH); Các quyền, nghĩa vụ cơ bản của người lao động theo pháp luật lao động mới; Giới thiệu một số quyền cơ bản của tổ chức đại diện người lao động...

Cũng tại lớp học, nhiều câu hỏi đã được các học viên nêu ra trong quá trình giải quyết những vướng mắc xoay quanh chế độ, chính sách cho người lao động được giảng viên Đỗ Ngân Bình giải đáp.