Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Quyết liệt chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong nửa đầu nhiệm kỳ

07:53 CH @ Thứ Năm - 06 Tháng Bảy, 2023

Trong giai đoạn 2020 - 2022, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Tập đoàn) đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch, có mức tăng trưởng cao. Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, biến động khó lường, Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Đại biểu tham dự hội nghị

Ngày 06 tháng 7 năm 2023, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp trung ương lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và sơ kết thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối, đồng chí Lê Doãn Hoài, Phó Vụ trưởng vụ địa bàn 1, UBKT Trung ương và đại diện một số Ban thuộc Đảng ủy Khối.

Phía Đảng ủy Tập đoàn có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; đồng chí Phùng Quang Hiệp, UV BCH Đảng bộ Khối, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn cùng các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành cùng lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ thực hiện công tác xây dựng Đảng tại các chi, đảng bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn chỉ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhấn mạnh: Đây là Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025; là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; để từ đó, đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn, khách quan thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung, vấn đề nêu trong Báo cáo. Đồng thời, phân tích, dự báo một cách có cơ sở khoa học về bối cảnh, tình hình mới, những xu hướng, vấn đề lớn có thể xảy ra trên thế giới và ở trong nước. Đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu cần phải tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn, thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra

Ngay sau Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã khẩn trương tập trung xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; Quyết định phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành để phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của các cấp ủy đảng trực thuộc.
Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành 15 nghị quyết và 01 chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, công tác tư tưởng trong Đảng bộ Tập đoàn. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát, đảm bảo phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Tập đoàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước chi phối.

Đảng ủy Tập đoàn đã chủ động xây dựng và triển khai quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Khối, phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự quyết tâm, nỗ lực, hoạt động trong thời gian qua, công tác Đảng của Đảng bộ Tập đoàn đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động. Đặc biệt, trong thời gian ngắn, Đảng bộ Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành trước thời hạn Đề án mô hình tổ chức Đảng bộ toàn hệ thống theo tinh thần Quy định 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư quy định về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, NHTM nhà nước; nghiêm túc thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương “về tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.

Đến nay, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là Đảng bộ cấp trên cơ sở, có tổng số 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, có 4.316 đảng viên, sinh hoạt tại 363 chi bộ, trực thuộc 23 đảng bộ cơ sở, 06 chi bộ cơ sở và 10 chi bộ trực thuộc thẳng đảng ủy Tập đoàn.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 80%/năm; Số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%. Công tác phát triển đảng viên mới được coi trọng cả về số lượng và chất lượng. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, làm thủ tục kết nạp đảng cho 263 quần chúng ưu tú, đạt 105,2% chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ (kết nạp 50 đảng viên/năm).

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được chú trọng. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã kiểm tra, giám sát 216 tổ chức đảng và 808 đảng viên. Cấp uỷ và Ủy ban Kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc đã kiểm tra, giám sát 204 lượt Đảng ủy bộ phận, chi bộ trực thuộc và 799 lượt đảng viên. Đảng uỷ cũng đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò, chức năng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tập đoàn; chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thu nhập cho người lao động; tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh xã hội với số tiền ủng hộ hơn 11 tỷ đồng.

Chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát và lan rộng trên toàn thế giới đã gây ra những thiệt hại to lớn về con người và mọi mặt kinh tế - xã hội, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, sản xuất bị đình trệ, tiêu dùng giảm sút. Song, Đảng ủy Tập đoàn đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, tạo nên những thành tích ấn tượng.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối “về tăng cường công tác lãnh đạo phòng, chống đại dịch Covid-19 trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”, ngay từ khi dịch Covid - 19 xảy ra, Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị sản xuất chất tẩy rửa, thuốc sát trùng, hóa chất chống dịch tập trung mọi nguồn lực, nghiên cứu, sản xuất kịp thời các sản phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 thay thế hàng nhập khẩu, góp phần đảm bảo nguồn cung trong nước. Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị thành viên linh hoạt trong các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 mà các đơn vị trong Tập đoàn tổ chức sản xuất liên tục, cung ứng lượng phân bón lớn nhất từ trước đến nay trong tình hình thị trường phân bón căng thẳng về nguồn cung, góp phần bình ổn giá phân bón cho người nông dân.

Tập đoàn đã chỉ đạo kịp thời, quyết liệt việc dự báo sát tình hình, xây dựng và triển khai các phương án xử lý nhanh nhạy bám sát định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các Bộ/ngành trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục những khó khăn, thách thức, nỗ lực cao độ nhằm hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt ra. Tập trung tìm các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho 04 đơn vị sản xuất kinh doanh phân đạm urê và DAP, kết quả, Công ty cổ phần DAP-Vinachem đã được Bộ Chính trị đồng ý đưa ra khỏi 12 dự án thua lỗ ngành Công Thương. 03 dự án còn lại cũng đã và đang được Bộ Chính trị xem xét đưa ra khỏi 12 dự án yếu kém trong năm nay. Đối với các dự án này, Bộ Chính trị cũng đã có văn bản đồng ý về chủ trương các biện pháp cơ cấu lại nợ vay đối với 3 dự án theo đề nghị của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

Đại biểu tham dự và phát biểu, tham luận tại Hội nghị

Nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, các chỉ tiêu chính về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân đạt trên 50% theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tập đoàn đã đề ra cho cả nhiệm kỳ. Theo đó Doanh thu: đạt 142.803 tỷ đồng, bằng 53% so với kế hoạch Nghị quyết; Lợi nhuận: 9.430 tỷ đồng, bằng 99% so với kế hoạch Nghị quyết; Nộp Ngân sách: 5.430 tỷ đồng, bằng 59% kế hoạch; Thu nhập của người lao động đạt bình quân trên 12 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt là kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2022: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 61.057 tỷ đồng, bằng 122% so với kế hoạch năm, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu đạt 62.262 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu đạt cao nhất từ khi thành lập Tập đoàn đến nay, bằng 119% so với kế hoạch năm 2022, tăng 17% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận đạt 6.023 tỷ đồng, tăng hiệu quả 3.890 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021.

Bên cạnh đó Công tác quản lý, quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt và thực tế hơn, công tác dự báo thị trường, xây dựng các kịch bản ứng phó với các biến động thị trường được đẩy mạnh; các đơn vị thành viên trong Tập đoàn đã từng bước có sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ hơn trong việc cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm của nhau; công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực được quan tâm chú trọng; công tác tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện nghiêm túc theo Đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt; công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả.

Tại Hội nghị, đại diện các cấp ủy đảng đã tham gia tham luận nhằm bổ sung ý kiến vào dự thảo Báo cáo và đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đánh giá về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Phùng Quang Hiệp.... nhấn mạnh toàn Tập đoàn đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu trong Nghị quyết, có tăng trưởng cao. Xác định nửa cuối nhiệm kỳ Tập đoàn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, biến động khó lường, Tổng giám đốc Phùng Quang Hiệp đề nghị các đồng chí bí thư các cấp ủy cần nghiêm túc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nhận diện các tồn tại, có giải pháp xử lý kịp thời hiệu quả, tập trung vào các công tác quản trị, tái cơ cấu, về sản phẩm mới...Tích cực triển khai đề án tái cơ cấu Tập đoàn. Để có được kết quả đó, Đảng ủy và các cấp ủy trong toàn Đảng bộ phải đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đồng chí Phùng Quang Hiệp, UV BCH Đảng bộ Khối, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Công Nam, UV Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả, thành công vượt khó của Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Trong giai đoạn tiếp theo, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng dự báo khó khăn, thách thức nhiều hơn, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động Tập đoàn tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; nâng cao quyết tâm chính trị, nỗ lực hơn nữa trong hành động nhằm thực hiện tốt mọi mặt hoạt động, chăm lo công tác và phát triển đảng viên; đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, quy hoạch và sử dụng cán bộ; rà soát kiện toàn nhân sự các ban tham mưu Đảng bộ Tập đoàn. Tiếp tục công tác kiểm tra giám sát, kết hợp chặt chẽ với công tác giám sát và kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, hướng tới mục tiêu không để xảy ra sai phạm. Chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Lãnh đạo thực hiện các giải pháp để triển khai hiệu quả kế hoạch kinh doanh, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV đề nghị toàn Đảng bộ tập trung tiếp tục triển khai đầy đủ, toàn diện các nội dung, giải pháp mà nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đã đề ra. Đặc biệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm; khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể theo chức trách, nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cùng Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch Đại hội Đảng bộ Tập đoàn đã đề ra.

HỒNG LIÊN