Đảng ủy VINACHEM: Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

12:18 CH @ Chủ Nhật - 07 Tháng Bảy, 2024

Ngày 5/7/2024, tại Tp.Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Công Nam – Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ khối doanh nghiệp Trung ương. Về phía Tập đoàn Hoá chất Việt Nam có ông Phùng Quang Hiệp – Uỷ viên BCH Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, các đồng chí là Lãnh đạo các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tập đoàn, các đồng chí là Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Đảng uỷ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn cho biết, thời gian qua, Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, các nhóm giải pháp hữu hiệu để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong 6 tháng đầu năm 2024; chăm lo tốt đến đời sống của người lao động trong toàn Tập đoàn.

Cụ thể, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/ĐU ngày 22 tháng 01 năm 2024 về nhiệm vụ công tác năm 2024, triển khai tới các cấp ủy trực thuộc và các công ty, đơn vị thành viên trong Tập đoàn để thực hiện.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tập trung lãnh đạo công ty, đơn vị phát huy tối đa thuận lợi, khắc phục khó khăn, nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam tham luận

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cộng hợp ước thực hiện Quý II và 6 tháng năm 2024 của Tập đoàn. Cụ thể, giá trị sản xuất 6 tháng ước đạt 27.988 tỷ đồng, bằng 116% so với cùng kỳ năm 2023; Doanh thu cộng hợp 6 tháng ước đạt 31.308 tỷ đồng, bằng 118% so với cùng kỳ năm 2023; Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn 6 tháng ước đạt 802 tỷ đồng (6 tháng đầu năm 2023 lỗ 603 tỷ đồng).

Đặc biệt, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện đúng, đủ các quy định của pháp luật về chính sách, lao động, tiền lương đối với người lao động đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập và điều kiện làm việc tại doanh nghiệp. Kết quả tính đến thời điểm này, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đảm bảo việc làm, ổn định đời sống cho khoảng 17.745 lao động với mức tiền lương bình quân khoảng 12,87 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Trịnh Anh Phong - Bí thư Đảng ủy Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn tham luận

Bước sang 6 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Văn Quý cho biết, Đảng uỷ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra, kịp thời tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Quý III và cả năm 2024.

Cụ thể, phấn đấu giá trị sản xuất theo giá thực tế Quý III năm 2024 đạt 12.321 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2024 đạt 40.301 tỷ đồng, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2023; Doanh thu cộng hợp Quý III năm 2024 đạt 12.317 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2024 đạt 43.626 tỷ đồng, bằng 106% so với cùng kỳ năm 2023; Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn Quý III năm 2024 ước đạt là 280 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2024 đạt 1.082 tỷ đồng; Tổng giá trị đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2024 ước thực hiện 450 tỷ đồng bằng 35% kế hoạch năm 2024.

Đồng chí Phan Công Nam, Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Công Nam nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, các kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn thu được là tương đối khả quan. Trong đó, một trong những yếu tố quan trọng là sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo từ tập đoàn đến các đơn vị tương đối tốt.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Phan Công Nam nhấn mạnh việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết như Nghị quyết 06 về xây dựng văn hoá doanh nghiệp… Bên cạnh đó, đối với công tác cán bộ, Đảng uỷ Tập đoàn đang trong giai doạn quan tâm kiện toàn cán bộ, trong đó có lãnh đạo tập đoàn. Đề nghị tập đoàn tiếp tục quan tâm thực hiện.

“Được biết, sắp tới, Đảng uỷ Tập đoàn sẽ triển khai hội nghị tập huấn chỉ thị 35 về đại hội các cấp tiến tới đại hội toàn quốc. Chỉ thị 35 đưa ra rất nhiều việc phải làm như xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban, các tổ chỉ đạo đại hội, công tác nhân sự, rà soát các chỉ tiêu mục tiêu… Đảng uỷ Tập đoàn cần đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực, đặc biệt là công tác nhân sự” – đồng chí Phan Công Nam nhấn mạnh.

Một việc quan trọng khác đồng chí Phan Công Nam lưu ý là cần triển khai Quy hoạch Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ tập đoàn nhiệm kỳ 2025- 2030, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, phát động phong trào thi đua về hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, tập trung vào sản xuất kinh doanh và chuyển đổi số.

Đồng chí Phùng Quang Hiệp, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối DNTW, Phó Bí thư, phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn kết luận Hội nghị

Phát biểu tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Phùng Quang Hiệp, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối DNTW, Phó Bí thư, phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh, Đảng uỷ Tập đoàn sẽ nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng thời gian quy định tại cả tập đoàn và các chi đảng bộ trực thuộc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Quang Hiệp chỉ rõ, trong 6 tháng đầu năm, dù khó khăn song tập đoàn đã đạt được những thành tích đang ghi nhận như sản xuất công nghiệp đạt xấp xỉ 28 nghìn tỷ đồng, tăng 16%, doanh thu cộng hợp tăng 18%... Đến thời điểm này, các chỉ tiêu của Tập đoàn đã đạt 55% kế hoạch cả năm 2024.

Giai đoạn cuối năm được dự báo còn nhiều khó khăn thách thức, do đó đồng chí Phùng Quang Hiệp đề nghị các cấp uỷ trực thuộc phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các nội dung.

Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo cấp uỷ trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng các kế hoạch chương trình hành động và quán triệt triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương… Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tiếp tục trau dồi nâng cao phẩm chất, lối sống đối với cán bộ đảng viên là người lao động; tăng cường nắm bắt tư tưởng của CBCNVC, kịp thời động viên, chia sẻ để người lao động yên tâm làm việc.

Hai là, tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường công tác giáo dục, chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên; làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ các cấp, nâng cao vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Ba là, bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong giải pháp đã đề ra trong báo cáo. Cần tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Phấn đấu đến năm 2024, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.