Đảng ủy VINACHEM: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện mục tiêu kép

03:22 CH @ Thứ Hai - 25 Tháng Mười, 2021

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế trong và ngoài nước. Với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng ủy Tập đoàn, bằng sự nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên, toàn Tập đoàn đã duy trì sản xuất, đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế: trong 9 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 27,5%, doanh thu tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận đạt 312 tỷ đồng. Các đơn vị thuộc Đề án 1468 giảm lỗ 1.869 tỷ đồng; các đơn vị còn lại lãi 1360 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2020;  thực hiện tốt vai trò của Tập đoàn trong việc bình ổn giá phân bón phục vụ nông nghiệp; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón có nhiều khởi sắc._

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống dịch

Trước tình hình dịch Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc; các Chi, Đảng bộ trực thuôc tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư; tích cực triển khai thực hiện các các Chỉ thị, Quyết định, Công điện của Ban Bí tư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động và phối hợp chặt chẽ để thực hiện công tác phòng, chống dịch; ưu tiên nguồn lực, thời gian cho công tác phòng chống dịch. Đồng thời chủ động lên phương án phòng, chống dịch phù hợp với thực tiễn của từng doanh nghiệp.

Đảng ủy Tập đoàn đã chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các văn bản, kết luận, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và các chi, đảng bộ trực thuộc có các giải pháp triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc, nhà xưởng theo đúng khuyến cáo của cơ quan y tế; Một số đơn vị đã thực hiện cho công nhân ăn ở tại chỗ để hạn chế tối đa khả năng nhiễm Covid-19 của cán bộ công nhân viên dẫn đến việc phải cách ly và dừng sản xuất; Chủ động tìm nguồn hàng thay thế trong nước hoặc các nước không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đảm bảo đủ nguyên liệu phục vụ sản xuất ổn định lâu dài; Chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành Hóa chất cơ bản, Chất tẩy rửa, Thuốc sát trùng tiếp tục tổ chức và đảm bảo sản xuất các sản phẩm chất tẩy rửa, sát khuẩn phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Trong quý I năm 2021 Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam đã sản xuất thành công sản phẩm Chloramin - B cung cấp cho thị trường đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong nước. Yêu cầu các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt phương án "3 tại chỗ" vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, vừa đảm bảo sản xuất cung ứng hàng hóa cho thị trường.

Nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, Lãnh đạo Tập đoàn phối hợp cùng Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp cùng chuyên môn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Ngành Y tế và của địa phương; tổ chức chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên tại các khu lưu trú khi thực hiện phương án "3 tại chỗ" (lắp đặt hệ thống máy sấy, giường tầng, mua đồ dùng thiết yêu, lo chu đáo 3 bữa ăn chính và 1 bữa ăn phụ, hỗ trợ thêm phụ cấp…); đẩy mạnh tuyên truyền, vận đông người lao động đoàn kết, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên trong việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chuyển biến tích cực

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, lan rộng làm gián đoạn việc vận chuyển, hạn chế giao thương, hạn chế xuất nhập khẩu hàng hóa giữa các nước trên thế giới và giữa các tỉnh thành trong cả nước,… đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt công tác của các doanh nghiệp nói chung và của toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nói riêng. Bên cạnh đó, nguyên liệu đầu vào vốn là điều kiện sản xuất, cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng là những yếu tố khó khăn đối với Vinachem trong bối cảnh hiện nay.

Mặc dù khó khăn như vậy, song toàn Tập đoàn đã nỗ lực khắc phục và đạt được kết quả khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế 9 tháng ước đạt 35.134 tỷ đồng, bằng 83,4% so với kế hoạch năm, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu 9 tháng ước đạt 37.217 tỷ đồng, bằng 84,4% kế hoạch năm, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận cộng hợp của toàn Tập đoàn 9 tháng đầu năm 2021 ước lãi 312 tỷ đồng. Lợi nhuận của các đơn vị thuộc Đề án 1468 (trong 9 tháng đầu năm 2021) ước lỗ 1047 tỷ đồng, giảm lỗ 1.869 tỷ đồng; các đơn vị còn lại lãi 1360 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Tập đoàn đã sản xuất và cung ứng cho thị trường 2,7 triệu tấn phân bón các loại; 2,6 triệu chiếc lốp ô tô; hơn 3,4 triệu chiếc săm lốp xe máy; 175 nghìn tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội. Một số sản phẩm có sản lượng tăng mạnh so với cùng kỳ như: acetylen tăng 77,8%, DAP tăng 56,4%, lốp xe đạp tăng 32%, săm ô tô tăng 32%, NPK tăng 27%, urê tăng 24,3%. Song vẫn còn một số sản phẩm có sản lượng giảm như pin giảm 25,9%, săm xe máy giảm 24,9%, săm xe đạp giảm 22,7%, chất giặt rửa giảm 16,1%, … Bên cạnh đó, xuất nhập khẩu lũy kế 9 tháng năm 2021 ước đạt 529,7 triệu USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: giá trị xuất khẩu ước đạt 304,7 triệu USD, tăng 43%; giá trị nhập khẩu ước đạt 225 triệu USD, tăng 68%.

Trong thời gian tới tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị vẫn chưa thể khắc phục ngay trong thời gian tới, sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp. Do đó để tiếp tục chủ động phòng chống dịch bệnh, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường giám sát, phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ để kịp thời ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra. Mọi biện pháp triển khai phải đồng bộ nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động và đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.