Hội nghị công bố Quyết định thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở đối với Đảng ủy cơ sở thuộc Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

09:30 SA @ Thứ Tư - 16 Tháng Tám, 2023

Ngày 15 tháng 8 năm 2023, tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở đối với 03 đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, gồm: Đảng bộ Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam; Đảng bộ Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao; Đảng bộ Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tới dự hội nghị có đồng chí Trần Anh Trường, Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức - Điều lệ Ban Tổ chức Trung ương; 

Đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng Ban Tổ chức; đồng chí Ngô Thị Hồng Ninh, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy.

Phía Đảng ủy Tập đoàn có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy.

Về phía Đảng bộ cấp trên cơ sở được giao quyết định, có đồng chí Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHMTV Apatit Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty; đồng chí Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty; đồng chí Nguyễn Đức Ninh, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty.

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW công bố các Quyết định

Thực hiện Quy định số 113-QĐ/TW ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Thay mặt Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã công bố các quyết định: Quyết định số 1437/QĐ, ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Đảng ủy Khối DNTW về giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao; Quyết định số 1435/QĐ, ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Đảng ủy Khối DNTW về giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc; Quyết định số 1438/QĐ, ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Đảng ủy Khối DNTW về giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW trao Quyết định và đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn tặng hoa chúc mừng 03 Đảng bộ
Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW phát biểu

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW chúc mừng 03 Đảng bộ thuộc Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhận Quyết định thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở, đồng chí cũng mong rằng các Đảng bộ sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam luôn sát sao, giúp đỡ các đảng bộ để các đảng bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cũng sẽ luôn sát sao, thường xuyên giám sát việc thực hiện công tác xây dựng Đảng để các Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ được tốt hơn, sát với các văn bản chỉ đạo của Trung ương - đồng chí khẳng định.

Đồng chí cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc gì, các Đảng bộ có ý kiến bằng văn bản với Đảng bộ Tập đoàn. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ tập hợp những khó khăn vướng mắc của các Đảng bộ, báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương để các Đảng bộ làm thật tốt công tác xây dựng Đảng. Đồng chí cũng đề nghị các Đảng bộ khi hoạt động tại địa phương cần phải gắn kết, trao đổi, phối hợp thật tốt với địa phương để giữa khối Đảng, khối Trung ương và địa phương luôn có sự gắn kết, theo đúng quy định. 

Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thay mặt 03 Đảng bộ phát biểu

Thay mặt cho Đảng ủy 03 Công ty được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở, đồng chí Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao xin được nghiêm túc lĩnh hội, tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo cấp trên và xin hứa trong thời gian tới, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các đơn vị sẽ tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại, nâng cao chất lượng của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Công ty; rà soát, cập nhật các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tập đoàn; chủ động, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành các nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp và của Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với Đảng ủy Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với Đảng ủy Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam
Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với Đảng ủy Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc