Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

09:06 SA @ Thứ Sáu - 29 Tháng Giêng, 2021

Ngày 28/01/2021, Đảng uỷ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đã ban hành Văn bản số 257-CV/ĐU về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn yêu cầuCác chi bộ, đảng bộ trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

- Tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo để phòng, chống và kiểm soát lây nhiễm Covid-19.

- Thực hiện nghiêm các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng.

- Kịp thời báo cáo những tình huống phát sinh về Đảng ủy Tập đoàn để chỉ đạo, giải quyết.