Đảng ủy Công ty CP Bột giặt LIX: Lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp trước tình hình dịch Covid-19, đảm bảo có mức tăng trưởng, duy trì sản xuất ổn định, chung tay cùng cả nước chống dịch”

08:21 SA @ Thứ Ba - 05 Tháng Giêng, 2021

Từ đầu năm 2020 đến nay, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng và tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh hết sức khó khăn, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, với phương châm “chống dịch như chống giặc”; quyết tâm thực hiện mục tiêu kép: “Vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả; vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế - xã hội”; đồng thời thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về phòng chống dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục và chung tay cùng cả nước chống dịch, Đảng ủy Công ty cổ phần Bột giặt Lix đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh:

1. Thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Đảng ủy Công ty trong năm qua đã nhận các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy các cấp như sau:

- Văn bản Kết luận số 21-KL/BTVĐU ngày 31/03/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 2026-CV/ĐU ngày 26/7/2020 của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 2141-CV/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 187-CV/ĐU ngày 15/12/2020 của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Đảng ủy Công ty cổ phần Bột giặt Lix đã ban hành các văn bản: số 15-CV/ĐU ngày 01/4/2020; số 17-CV/ĐU ngày 28/7/2020; số 18-CV/ĐU ngày 06/8/2020; số 28-CV-ĐU ngày 16/12/2020 để lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các tổ chức Đoàn thể thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, đảm bảo công việc cho người lao động, chung tay cùng cả nước chống dịch và thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Các biện pháp phòng, chống dịch đã được triển khai thực hiện tại Công ty cổ phần Bột giặt Lix như sau:

Thông báo cho khách, nhà thầu, nhà cung cấp cùng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại trụ sở và nhà máy của Công ty cũng như tại khách hàng.
Yêu cầu nhà cung cấp xây dựng các tình huống giả định trong trường hợp có F0, F1, F2 phát sinh tại nhà máy và biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo duy trì việc cung ứng nguyên vật liệu cho Công ty không bị gián đoạn hoặc bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nghiêm túc áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch đối với người lao động của Công ty như: kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào công ty, đeo khẩu trang trong giờ làm việc và khi đến chỗ đông người; thực hiện giãn cách khu vực ăn uống trong căn tin; hủy các hội nghị, họp trực tiếp và chuyển sang hình thức họp trực tuyến; không tiếp các đối tác từ những vùng tâm dịch đến Công ty trong lúc bùng phát dịch; áp dụng chính sách 50% làm việc tại nhà – 50% làm việc tại Công ty đối với nhóm lao động gián tiếp.... Đặc biệt, Công ty xây dựng phần mềm khai báo y tế riêng, áp dụng cho toàn bộ người lao động nhằm theo dõi lịch trình di chuyển trong ngày và tình hình sức khỏe để phát hiện kịp thời những trường hợp có nguy cơ cao và có biện pháp thích hợp, kịp thời như: không được vào công ty làm việc đến khi tình hình được kiểm soát tốt.

+ Bố trí, phân công và giao nhiệm vụ cho nhân viên y tế, cán bộ chuyên trách đảm nhiệm công tác kiểm tra thân nhiệt hằng ngày đối với toàn thể người lao động, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên các nhà thầu... Các trường hợp có dấu hiệu ho, sốt đều được Bác sỹ Công ty tư vấn và cho ra về, không vào Công ty làm việc.

+ Thông báo tới toàn thể CB-CNV thực hiện cài đặt rộng rãi ứng dụng truy vết tiếp xúc Bluezone vào điện thoại cá nhân

+ Tích cực truyền thông trên nhiều kênh thông tin đến toàn thể người lao động về tình hình dịch bệnh đang diễn ra tại Việt Nam và thế giới, hướng dẫn các chính sách, biện pháp phòng, chống dịch để nâng cao nhận thức và ý thức trong việc phòng tránh dịch bệnh của toàn thể CB-CNV Công ty.

Kết quả đạt được là Công ty duy trì được công tác sản xuất và kinh doanh, thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao. Cán bộ công nhân viên Công ty không có trường hợp nào là F0, F1 hay F2 phải thực hiện cách ly theo quy định của Nhà nước.

2. Chủ động trong các phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh:

- Thực hiện đánh giá những tác động ảnh hưởng của dịch đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đưa ra những biện pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng.

- Duy trì hoạt động sản xuất ổn định theo nhu cầu thị trường; Tập trung các chương trình bán hàng trên trang thương mại điện tử, đặc biệt các mặt hàng có nhu cầu cao có tính năng sạch khuẩn như gel rửa tay, nước rửa tay, nước tẩy Javel..; tăng cường và duy trì việc trao đổi thông tin, giao dịch với khách hàng qua email, zalo và các ứng dụng công nghệ khác.

- Tăng cường công tác mua hàng, tăng lượng tồn kho nguyên liệu, tìm những nguồn nguyên liệu thay thế. Đặc biệt là nguyên liệu có tính sát khuẩn.

- Duy trì việc ký kết các hợp đồng mua nguyên liệu hàng quý nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định. Tìm kiếm nhiều Nhà cung cấp trong nước có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020. Bên cạnh đó vẫn tăng cường công tác nhập khẩu trong trường hợp Nhà cung cấp trong nước không đủ năng lực cung ứng. Tích cực thực hiện việc mua các nguyên vật liệu trong nội bộ Tập đoàn.

- Gửi thông báo đến các Nhà cung cấp yêu cầu xây dựng kịch bản nhằm đảm bảo cung ứng nguyên vật đầy đủ trong tình hình dịch bệnh có chiều hướng bùng phát trên diện rộng, đặc biệt là tại Việt Nam.

3. Chung tay cùng cả nước thực hiện chống dịch

Nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19 và bổ sung nguồn hàng cho thị trường đang khan hiếm, Công ty cổ phần Bột giặt Lix ưu tiên sản xuất Gel và dung dịch rửa tay khô diệt khuẩn On1 với công suất sản xuất cao, đảm bảo chất lượng đủ để đáp ứng nhu cầu và góp phần bình ổn thị trường.

Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng như: tặng sản phẩm sát khuẩn tay cho nhiều tổ chức, cơ quan nhà nước, trường học, sân bay, nhà ga… góp phần ngăn ngừa và đẩy lùi dịch bệnh. Kết quả Công ty đã hỗ trợ 8 tấn gel sát khuẩn tay cho Bệnh viện, viện dưỡng lão, các trường mầm non, trung tâm y tế dự phòng, sân bay, nhà ga… Tặng cây ATM gạo và gạo cho phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương trong các đợt dịch và giãn cách xã hội.

4. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh năm 2020

Năm 2020, Công ty đã đạt được nhưng kết quả khả quan về Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2164 tỷ đồng, bằng 102% so với kế hoạch và bằng 107% so với năm 2019; Doanh thu 2884 tỷ đồng, bằng 115% so với kế hoạch và bằng 113% so với năm 2019; Thu nhập bình quân của NLĐ là 13,360 triệu đồng/ người/ tháng, bằng 106% so với kế hoạch và bằng 109% so với năm 2019.